10,5 % rente | Finansiering av boligprosjekt i Brandbu | Risikoklasse C Avsluttet

10,5 % rente | Risikoklasse C

Brande Invest AS ønsker å låne NOK 1.100.000 fra Kameos långivere for å finansiere den avsluttende fasen av et prosjekt hvor de har fått omregulert og pusset opp et næringslokale midt på torget i Brandbu sentrum. Foreløpig har selskapet solgt 1 av totalt 2 næringsdeler, og 3 av totalt 6 leiligheter. 

Prosjektets styrker
  • 10,5 % årsrente
  • Nesten ferdigstilt prosjekt
  • Kort løpetid
  • Aksjepant og personlig kausjon
  • Del: