10,5 % rente | Risikoklasse C | Finansiering av boligprosjekt på Brandbu Avsluttet

10,5 % rente | Risikoklasse C

Brande Invest AS ønsker å låne ytterligere NOK 1.100.000 fra Kameos långivere for å finansiere avslutningen av et prosjekt hvor et næringslokale i Brandbu sentrum er omregulert og pusset opp til nye lokaler og boliger. Foreløpig har selskapet solgt 1 av totalt 2 næringsdeler, og 3 av totalt 6 leiligheter.

Selskapet har tidligere lånt NOK 1.100.000 fra Kameos långivere.

Prosjektets styrker
  • 10,5 % årsrente
  • Så godt som ferdigstilt prosjekt
  • Kort løpetid
  • Aksjepant og personlig kausjon
  • Del: