11% ränta - Tillsammans finansierar vi rörelsekapital till en verksamhet inom recycling för att främja fortsatt tillväxt Avsluttet

Riskklass C. Polar Gruppen AS söker ett kortsiktigt lån på SEK 2,200,000 över 12 månader från Kameos investerare. Lånets syfte är att öka dotterbolaget Polar Miljø AS’ rörelsekapital och refinansiera leasingkostnader

Polar Miljø AS är ett företag som säljer recycling-maskiner med tillhörande serviceavtal till olika kedjor och företag i Norge och Sverige.

Projektets styrkor
  • 11% årsränta
  • Räntebetalningar på klientmedelskontot, vilket garanterar ränteutbetalningarna
  • Pant i byggklar tomt i villaområde
  • Del: