12% ränta | Riskbetyg C | Utveckling av parhus i Ålesund Avsluttet

Statusuppdatering 2019-07-09

Vi fakturerade låntagaren för en månadsränta, och dröjsmålsränta på 12% har löpt sedan tillbakabetalningen av lånet. Hjellhaugen Eiendom AS har nu betalat in pengarna till Kameo. Månadsränta + dröjsmålsränta för perioden är utbetald till alla investerares Kameo-konton.

12% ränta | Riskbetyg C 

Hjellhaugen Eiendomsutvikling AS önskar låna SEK 2 750 000 från Kameos långivare i samband med andra byggnadsfasen av ett fastighetsprojekt i Ålesund. Lånet, som är det första av tre transcher på sammanlagt SEK 6 000 000, ska gå till färdigställandet av ett parhus.

Kameo vill samtidigt publicera ett lån med liknande struktur på den svenska plattformen för att ge svenska investerare möjligheten att vara med och finansiera projektet. Det lånet ska finansiera utvecklingen av ett annat parhus.

Företaget har redan sålt 20 av 38 bostäder bestående av par- och flerfamiljshus, de fastigheter som nu ska uppföras är en del av nästkommande byggnadsfas.  

Projektets styrkor
  • 12% årlig ränta
  • Pant i fastighet (1: prioritet)
  • Garanterade månatliga ränteutbetalningar
  • Del: