9,5% ränta. Vi finansierar byggnation av två bostadsfastigheter tillsammans Avsluttet

9,5% ränta. Vi finansierar byggnation av två bostadsfastigheter tillsammans

Låneetapp 2 av 4

Vari TRE AS har förvärvat en fastighet i Grorud, Oslo under 2014 och önskar att ta in lån om totalt SEK 11,150,000 från Kameos långivare för att finansiera byggnationen av två bostadshus som nyligen beviljades bygglov. Lånet och projektet har delats in i fyra etapper. Notera att detta är låneetapp två av fyra.

Varigruppen har en stor erfarenhet inom utveckling av mindre bostadsfastigheter, bolaget har 11 anställda och omsätter ca. SEK 150,000,000.

Projektets styrkor
  • 9,5% årsränta
  • Bottenpant i fastigheten (1.a prioritet)
  • 12 månaders löptid, etappvis byggnation med täta uppföljningar och kontroller av extern besiktningsman
  • 44% belåningsgrad (75% då samtliga fyra lån är förmedlade)
  • Del: