9% årsränta | Riskbetyg C | Sulitelma Fastigheter AB söker rörelsekapital för fortsatt utveckling av ett bostadsrättsprojekt i Mariefred Avsluttet

9% årsränta | Riskbetyg C 

Sulitelma Fastigheter AB önskar låna SEK 5,000,000 i rörelsekapital av Kameos crowd.

Sulitelma Fastigheter AB har förvärvat två fastigheter med byggrätt i Strängnäs kommun, 45 minuter från Stockholm. Syftet med projektet är att bygga bostadshus som sedan ska säljas till bostadsrättsföreningar. Sammanlagt omfattar projektet 64 lägenheter och 44 enbostadshus, parhus och kedjehus på tillsammans 12 300 BOA.

Detaljplanen har vunnit laga kraft och kommunen är mycket positiv till projektet. Mark- och rivningsarbetet är nu avslutat och projektet går nu in i nästa fas då vägar ska dras fram.

Projektets styrkor
  • 9% årsränta
  • 2: a prioritets pant i fastighet
  • Moderbolagsborgen 100%
  • Kort löptid, 6 månader
  • Lånet kommer garanterat fulltecknas vid avslut 2017-09-19
  • Del: