Eskilstuna Magasinering & Fastighets AB Avsluttet

Eskilstuna magasinering

Bolagsbeskrivning

Eskilstuna Magasinering & Fastighets AB grundades 2011 då Malte Jansson köpte sin första fastighet i Eskilstuna. Bolagets verksamhetsområde är framförallt förråd/magasinering. Utöver det utvecklar företaget även hyresfastigheter och industrifastigheter.
Den svenska marknaden för self-storage containers har vuxit kraftigt de senaste åren men trots detta är den fortfarande relativt liten i jämförelse med exempelvis marknaden i Storbritannien och USA där det är vanligt att lagra sina saker genom self-storage. I Sverige är det fortfarande vanligare att man använder vind- eller källarförråd i sin bostadsfastighet för förvaring av sina personliga tillhörigheter. Bolaget ser dock en tydlig trend att efterfrågan ökar, denna ökning drivs främst av att fler och fler blir medvetna om self-storage som alternativ samtidigt som bostadsfastigheter allt oftare byggs utan privata förråd.

Bolagets nuvarande containerpark uthyres till full kapacitet och därför vill bolaget expandera. Priserna för att hyra bolagets förråd är relativt låga i jämförelse med liknande förråd i Stockholm/Södertälje. Kunderna består av c. 90% privatpersoner och 10% företag. Kunderna kan välja mellan oisolerade-, isolerade eller uppvärmda containers.

"Vi ser en tydlig trend av ökande efterfrågan och växande marknad för self-storage, fler och fler känner till den här typen av förvaring och många nyproducerade bostäder byggs utan privata förråd."

  • Del: