Fastighetsprojekt i Krokslätt Avsluttet

Liljeforsgatan, Krokslätt

Översikt

Bra Trivsel har tidigare under året övertagit ägandet av en fastighet i centrala Göteborg. Bolaget vill nu ta in lån om SEK 500,000 från Kameos långivare för att finansiera renovering och ombyggnation av byggnadens tre lägenheter så att de ska uppfylla kraven som ställs på omsorgslägenheter.

Projektets styrkor

• Kort löptid - 6 månader
• Centralt läge - 7 % årsavkastning
• Redan tecknat hyresavtal (1 år) med vård- och omsorgsbolag
• Lånet säkerställt genom moderbolagsborgen från Bibix AB och Martin Holding AB som båda har betydande fastighetsinnehav

  • Del: