Fastighetsprojekt i Södertälje Avsluttet

Fastighetsprojekt i Södertälje

Sammanfattning

AB Projit har ingått avtal om att förvärva en bostadsfastighet i Södertälje och vill därför ta in lån om SEK 300,000 från Kameos långivare för att finansiera förvärvet.
Fastigheten har fått stå och förfalla, varför delar av denna svårligen går att rusta upp till modern standard. Planen är istället att fastigheten görs om till flerbostadsfastighet i Brf-form, där det tillskapas ett flertal lägenheter med boendekvalité ovan normalstandard.

Projektets styrkor

• Bottenpant i fastigheten
• Projit AB har en mycket god finansiell historik med ett stabilt kassaflöde
• Område med hög tillväxt
• 7% årsränta
• Under 10% LTV (Lån i förhållande till köpeskilling)

  • Del: