Lønnsomt utleieselskap søker driftskapital Avsluttet

12% årlig rente| Risikoklasse C

Selskapet ønsker å låne totalt NOK 3 000 000 av Kameos långivere til å oppnå økt likviditet. Selskapet fremleier et lager- og logistikkbygg på Manglerud i Oslo, med 13 ulike leiekontrakter. Lånet amortiseres på månedlig basis.

Prosjektets styrker

  • 12% Årlig rente
  • Jevn og forutsigbar inntjening
  • Attraktive lokaler for lager/logistikk
  • Månedlig amortisering