Nytt lån till fastighetsprojektet i Mariefred Avsluttet

Nytt lån till fastighetsprojektet i Mariefred

Sammanfattning

Sulitelma Kapitalförvaltning AB och Sanpoint Innovation AB har nyligen framgångsrikt samlat in SEK 3m via Kameos plattform för att finansiera deras fastighetsprojekt i Mariefred, mer specifikt kommer lånet gå till markarbete och rivning av befintliga byggnader på fastigheterna. Då intresset från långivare var mycket stort vill nu Sulitelma öppna upp för fler långivare till fastighetsprojektet. Detta lån kommer dock användas för att finansiera själva köpeskillingen och vara säkerställt med aktiepant istället för fastighetspant. Bolaget ansöker om ytterligare SEK 2m men belåningen kommer fortfarande vara relativt låg i relation till värdet på fastigheten, c. 50%.

Anledningen till detta lån är att Sulitelma Kapitalförvaltning AB ska förvärva två fastigheter med byggrätt i Strängnäs kommun, 45 minuter från Stockholm. Syftet med projektet är att bygga bostadshus som sedan ska säljas till bostadsrättsföreningar. Detaljplanen är lagakraftvunnen och kommunen är mycket positiv till projektet. Bolaget önskar att låna SEK 2,000,000 med aktiepant som säkerhet, för att finansiera förvärvet av fastigheten.

  • Del: