Kameo vil informere om at vi per 1.desember 2022 innfører en suksessavgift for investorer. Suksessavgiften gjelder nye lån etter denne datoen og påvirker ikke tildligere investeringer. Les mer på www.kameo.no/Om-tjenesten/Avgifter

Amanda Stenius

Amanda Stenius

Compliance Officer

amanda@kameo.se

  • Del:

Amanda fullfører sine økonomistudier på masternivå i entreprenørskap og virksomhetsledelse ved Svenska Handelshögskolan Hanken i Helsingfors. Tidligere har Amanda jobbet med compliance og administrative oppgaver i en investeringsbank i Helsingfors.