Kameo vil informere om at vi per 1.desember 2022 innfører en suksessavgift for investorer. Suksessavgiften gjelder nye lån etter denne datoen og påvirker ikke tildligere investeringer. Les mer på www.kameo.no/Om-tjenesten/Avgifter

Sofie Manby Rasmussen

Sofie Manby Rasmussen

Marketing Coordinator 

sofie@kameo.dk

  • Del:

Sofie studerer på Copenhagen Business School hvor hun tar en master i Brand and Communications Management. Sofie har erfaring fra internasjonale miljøer og har jobbet for ulike globale virksomheter. Hun har også jobbet og bodd i Madrid i to år. Sofie interesserer seg for sosiale medier, markedsstrategi og utvikling av bedrifters varemerke.