Oppdatert informasjon vedrørende endringer på Kameos plattform i Norge

_DSC5554

Vi jobber med å tilpasse oss de særnorske kravene som er innført for folkefinansiering i Norge. Tilpasningene innebærer at vi er vi nødt til å innføre nye vilkår, outsource enkelte av våre funksjoner til en tredjepart og endre vår tekniske plattform. Vi er nesten i mål med vilkårene og outsourcingen, men IT-utviklingen tar litt lenger tid enn vi hadde håpet på. Vi satser på å være i gang igjen rett over sommeren, senest september.

  • Del:

Vi har helt siden lansering ønsket å formidle lån med sikkerhet for å redusere risikoen for våre långivere. For å kunne gjennomføre det i praksis, har vi tatt rollen som långiveragent på vegne av alle långivere i et lån. Det innebærer blant annet at vi registrerer pant på vegne av långiverne, og at vi vil realisere pantet og fordele ut til långiverne, dersom et lån misligholdes. Dette er måten lånebasert folkefinansiering gjøres på i land som England, Danmark og
Sverige - det er ikke praktisk mulig å la hver enkelt långiver som låner ut 500 kr hver, gjøre dette selv. I obligasjonsmarkedet er det en tillitsmann som tar rollen som agent for långiverne. Men dette markedet er typisk for lån på over 200 millioner kroner, og tillitsmennene koster mye mer enn det vi tjener per lån. Vi formidler lån som i gjennomsnittet er 2 millioner kroner. 
I England innførte myndighetene nye regler som er tilpasset konseptet og som gjør det mulig for folkefinansieringsplattformene å være långiveragenter. I Norge er ikke et nytt regelverk på plass enda. Derfor krever Finanstilsynet at vi må tilpasse vår virksomhet etter de eksisterende norske reglene, som jo er helt riktig, selv skulle vi ønske regelverket var mer oppdatert (noen forskrifter som kommer til anvendelse er fra 1970-tallet).
Vi har i flere måneder jobbet med å finne løsninger som er tilpasset de norske reglene og som ikke er altfor kostbare verken for oss eller våre medlemmer. Vi er derfor veldig glade for at vi sammen med vår juridiske rådgiver snart er klare med oppdaterte vilkår, samt at vi har kommet i mål med en uavhengig tredjepart som fremover vil registrere pant og være sikkerhetsagent på vegne av långiverne i et lån. I tillegg har vi innledet et samarbeid med en inkassopartner, som vil kjøpe långivernes låneandel dersom det skulle bli mislighold i et Kameo-lån. Hittil har vi ingen mislighold på vår norske
plattform (bank i bordet).
 
Vi arbeider også frem en oppdatert teknisk løsning som vil være spesialtilpasset det norske systemet. Det tar dessverre lengre tid enn vi hadde håpet. Dette skyldes at vi må bygge om hele vår budfunksjon og hvordan vi håndterer innbetalinger, samtidig som vi fortsetter å formidle lån på vår svenske plattform. I beste fall er vi klare til å be Finanstilsynet godkjenne vår oppdaterte løsning rett over sommeren, alternativt vil det ta enda litt lenger tid. Innen da vil vi ikke kunne formidle noen nye lån på den norske plattformen.
 
Her er en kort oppsummering av noen av de viktigste endringene som vil være på plass når vi åpner opp for nye lån igjen:

  • En uavhengig tredjepart vil registrere pant på vegne av deg som långiver, og kjøpe din låneandel dersom det skulle bli mislighold (og senere kreve inn fordringen slik inkassoselskaper vanligvis gjør).  Kameo vil ikke lenger registrere pant, eller være långiveragent.
  • Du kommer selv til å måtte signere på låneavtalene knyttet til hvert enkelt lån, enten elektronisk signering av hver låneavtale eller via vår en ny bud-funksjon.
  • Du vil ikke kunne gjøre en innbetaling til klientkontoen før du har gitt et bud og inngått en låneavtale med låntakeren. Hver enkelt innbetaling til vår plattform må altså være knyttet til en spesifikk låneauksjon. Vi vil også derfor bli nødt til å utbetale alle midler som per dags dato ikke er knyttet til et spesifikt lån. Du kan selv legge inn en uttaksforespørsel via plattformen nå, slik at utbetalingen kommer innen 2-3 virkedager. Alternativt betaler vi ut alle dine midler i løpet av en til to uker.
  • Alle rentebetalinger og avdrag vil betales ut løpende til din bankkonto, som du registrerte da du ble kunde. Det betyr dessverre at du ikke lenger kan la midlene stå, for å re-investere i nye lån. Fremover må du altså sette inn nye midler i forbindelse med hvert nye lån.

Vi skal holde dere mer løpende orientert om dette fremover, og håper virkelig at vi snart er klare med nye lån. Det er mange spennende prosjekter i pipelinen!