Oppdatert informasjon vedrørende endringer på Kameos plattform i Norge

Sebastian Harung

09.10.18 - Vi mottar daglig henvendelser fra dere med spørmål om status og når vi er i gang igjen. Vi setter enormt pris på deres engasjement og det motiverer oss til å jobbe enda hardere for å være klare til relansering snarest mulig. Vi håper å belønne tålmodigheten deres med gode prosjekter og mye aktivitet. 

  • Del:

I løpet av de siste månedene har vi altså gjennomført endringer på vår tekniske plattform og utarbeidet nye vilkår og låneavtaler for å tilpasse oss de norske kravene for lånebaserte folkefinansieringsplattfomer. 
Vi leverte inn dokumentasjon på vårt oppdaterte system og våre nye vilkår til Finanstilsynet i begynnelsen av september. Siden da har vi ventet på tilbakemelding på endringene vi har gjort på plattformen. Dette har tatt lengre tid enn vi hadde regnet med og håpet på. 
Vi vil holde dere orientert i tiden fremover og håper at vi snart kan komme i gang igjen med norske lån. Det er mange spennende prosjekter som venter ved relansering!

Tidligere oppdateringer:

07.09.18 - Vi har nå gjennomført endringer på vår tekniske plattform, og utarbeidet nye vilkår og låneavtaler for å tilpasse oss de norske kravene for lånebaserte folkefinansieringsplattformer. Endringene vil gjelde for alle lån på den norske plattformen til Kameo. Lån på den svenske plattformen vil ikke omfattes av dette. Vi tester nå de nye funksjonene og har også sendt oppdatert informasjon om dette til Finanstilsynet. Det er primært tre områder som er endret:

Vi vil i tiden fremover sende ut nyhetsbrev med mer informasjon om hver av de tre punktene over. Informasjonen vil naturligvis også legges ut på vår hjemmeside og på Facebook.
 
Når vi er i gang igjen vil vi invitere til et investortreff for å feire! Da vil dere få sjansen til å treffe noen av låntakerne som søker finansiering via Kameo, og vi vil i detalj gjennomgå alle endringene på plattformen. Vi vil også invitere både vår advokat fra Kluge og vår nye partner Lindorff til å stille, så det kan være en fin anledning for spørsmål og svar. Informasjon om tid og sted vil vi kommunisere ut senere. 
 
Vi vil samtidig få takke for alle de positive tilbakemeldingene vi har fått fra våre kunder gjennom sommeren. Vi har holdt dialogen i gang med både eksisterende og potensielt nye låntakere, og vi har per dags dato fem nye lån som er klare til publisering når vi er i gang igjen. Vi håper at vi kan legge til flere spennende lån i perioden frem mot relansering!
 

15.06.18:

Vi har helt siden lansering ønsket å formidle lån med sikkerhet for å redusere risikoen for våre långivere. For å kunne gjennomføre det i praksis, har vi tatt rollen som långiveragent på vegne av alle långivere i et lån. Det innebærer blant annet at vi registrerer pant på vegne av långiverne, og at vi vil realisere pantet og fordele ut til långiverne, dersom et lån misligholdes. Dette er måten lånebasert folkefinansiering gjøres på i land som England, Danmark og
Sverige - det er ikke praktisk mulig å la hver enkelt långiver som låner ut 500 kr hver, gjøre dette selv. I obligasjonsmarkedet er det en tillitsmann som tar rollen som agent for långiverne. Men dette markedet er typisk for lån på over 200 millioner kroner, og tillitsmennene koster mye mer enn det vi tjener per lån. Vi formidler lån som i gjennomsnittet er 2 millioner kroner. 
I England innførte myndighetene nye regler som er tilpasset konseptet og som gjør det mulig for folkefinansieringsplattformene å være långiveragenter. I Norge er ikke et nytt regelverk på plass enda. Derfor krever Finanstilsynet at vi må tilpasse vår virksomhet etter de eksisterende norske reglene, som jo er helt riktig, selv skulle vi ønske regelverket var mer oppdatert (noen forskrifter som kommer til anvendelse er fra 1970-tallet).
Vi har i flere måneder jobbet med å finne løsninger som er tilpasset de norske reglene og som ikke er altfor kostbare verken for oss eller våre medlemmer. Vi er derfor veldig glade for at vi sammen med vår juridiske rådgiver snart er klare med oppdaterte vilkår, samt at vi har kommet i mål med en uavhengig tredjepart som fremover vil registrere pant og være sikkerhetsagent på vegne av långiverne i et lån. I tillegg har vi innledet et samarbeid med en inkassopartner, som vil kjøpe långivernes låneandel dersom det skulle bli mislighold i et Kameo-lån. Hittil har vi ingen mislighold på vår norske
plattform (bank i bordet).
 
Vi arbeider også frem en oppdatert teknisk løsning som vil være spesialtilpasset det norske systemet. Det tar dessverre lengre tid enn vi hadde håpet. Dette skyldes at vi må bygge om hele vår budfunksjon og hvordan vi håndterer innbetalinger, samtidig som vi fortsetter å formidle lån på vår svenske plattform. I beste fall er vi klare til å be Finanstilsynet godkjenne vår oppdaterte løsning rett over sommeren, alternativt vil det ta enda litt lenger tid. Innen da vil vi ikke kunne formidle noen nye lån på den norske plattformen.
 
Her er en kort oppsummering av noen av de viktigste endringene som vil være på plass når vi åpner opp for nye lån igjen:

  • En uavhengig tredjepart vil registrere pant på vegne av deg som långiver, og kjøpe din låneandel dersom det skulle bli mislighold (og senere kreve inn fordringen slik inkassoselskaper vanligvis gjør).  Kameo vil ikke lenger registrere pant, eller være långiveragent.
  • Du kommer selv til å måtte signere på låneavtalene knyttet til hvert enkelt lån, enten elektronisk signering av hver låneavtale eller via vår en ny bud-funksjon.
  • Du vil ikke kunne gjøre en innbetaling til klientkontoen før du har gitt et bud og inngått en låneavtale med låntakeren. Hver enkelt innbetaling til vår plattform må altså være knyttet til en spesifikk låneauksjon. Vi vil også derfor bli nødt til å utbetale alle midler som per dags dato ikke er knyttet til et spesifikt lån. Du kan selv legge inn en uttaksforespørsel via plattformen nå, slik at utbetalingen kommer innen 2-3 virkedager. Alternativt betaler vi ut alle dine midler i løpet av en til to uker.
  • Alle rentebetalinger og avdrag vil betales ut løpende til din bankkonto, som du registrerte da du ble kunde. Det betyr dessverre at du ikke lenger kan la midlene stå, for å re-investere i nye lån. Fremover må du altså sette inn nye midler i forbindelse med hvert nye lån.

Vi skal holde dere mer løpende orientert om dette fremover, og håper virkelig at vi snart er klare med nye lån. Det er mange spennende prosjekter i pipelinen!