Slik skaper du en god blanding i din sparing

Bra blandning i sparandet

Det er viktig med en god blanding i sparingen for ikke å bli altfor følsom for markedsendringer. Her deler vi noen tips på hva du bør tenke over! 

  • Del:

Det snakkes ofte om «porteføljetenking» når man snakker om investeringer, men hva innebærer dette egentlig? Og hva er diversifisering? Å tenke på sparingen som en portefølje betyr at man ser over ulike typer verdipapirer og sparing, og ikke velger bare én sort. Porteføljetenking har flere fordeler: Risikoen spres, og man blir ikke like følsom for konjunkturendringer. Diversifisering handler egentlig om det samme, nemlig at sparingen spres uten at man konsentrerer seg om for eksempel bare én type aksje eller et fond.


Tenk gjennom tidsaspektet

Du må tilpasse sparingen etter tidshorisonten du ser for deg. Ønsker du å spare til pensjon, eller vil du trenge pengene i nær fremtid? Hvor høy avkastning forventer du deg, og hva vil du tenke ved henholdsvis oppgang og nedgang i markedet? Hvis du ønsker høy avkastning på kort tid, bør du sannsynligvis velge verdipapirer med høy risiko, og motsatt hvis du har bedre tid og da kan få en lavere risiko.


Vurder ulike typer verdipapirer

Verdipapir er et samlebegrep for blant annet aksjer, fond og obligasjoner. De ulike typene er forbundet med litt forskjellig risikonivå, og det kan derfor være fint å tenke gjennom hvor engasjert og informert du er. Hvor mye tid vil du bruke på å sette deg inn i ulike selskaper og hvordan det går for dem, samt på å følge dem opp kontinuerlig? Ønsker du å bruke store eller mindre beløp?


Se på ulike bransjer

Det kan også være bra å ikke ha alle verdipapir i én bransje, men spre investeringene ut over ulike bransjer og virksomhetsområder. Det er mange endringer i omverdenen i dag, og av og til kan det skje nye ting, som for eksempel innføring av ny teknologi som har stor innvirkning på en spesifikk bransje. For å være mindre sårbar for endringer er det derfor bra å ha verdipapirer i ulike bransjer.


Spre sparingen ut over ulike geografiske områder

Akkurat som i avsnittet ovenfor handler dette avsnittet om å spre risiko samt ikke gjøre seg sårbar for endringer. Av og til skjer det noe som påvirker et land eller en region, og da er det bra å ha tatt høyde for denne risikoen på forhånd. Man bør for eksempel ikke bare investere i selskaper som kun er virksomme i Sverige eller Europa, men sørge for en god spredning også geografisk.


Vil du komplimentere din sparing med crowdfunding i Skandinavia? Les mer om oss her!