Manglende betaling

Credit Deal

Kameo gjennomfører en grundig analyse og kontroll før et lån publiseres, for å forsikre oss om at vi ikke formidler lån til selskaper vi tror vil ha betalingsvansker. Det er imidlertid alltid en risiko for at låntakere ikke klarer å betale renter, hele eller deler av lånet tilbake på tid.
Les gjerne mer om hvordan vi håndterer manglende betaling her.

Manglende betaling refererer til lån hvor en eller flere utbetalinger har mislyktes og hvor vi jobber for å gjenvinne betalingen.

Forsinkede betalinger

Lånene kunne ikke lastes ned
Dette kan komme av dårlig internettforbindelse