Kameo vil informere om at vi per 1.desember 2022 innfører en suksessavgift for investorer. Suksessavgiften gjelder nye lån etter denne datoen og påvirker ikke tildligere investeringer. Les mer på www.kameo.no/Om-tjenesten/Avgifter

Juniorlån til utleieportefølje

Juniorlån

Selskap med en utleieportefølje benyttet Kameo til å øke belåningen på sin portefølje og dermed frigjorde egenkapital til nye investeringer.

  • Del:

Kameos lån ble benyttet som egenkapital i nye kjøp og utviklingsprosjekter. Lånet er subordinert banklån i gruppen og har en løpende rente på 9%. Totalbeløpet er lagt opp som en ramme, og selskapet kan ta ut deler av beløpet etter behov for å unngå å betale renter på hele beløpet.

Lånet er garantert fulltegnet, som betyr at kapitalen vil finnes tilgjengelig når selskapet behøver det.