Sammen kan vi skape et bedre finansmarked

Alle burde få muligheten til å være med å investere i verdiskapningen som skjer i det norske eiendoms- og småbedriftsmarkedet. Til en høy forventet avkastning. Vi har derfor skapt en plattform som gjør det mulig - en plattform for lånebasert crowdfunding.  

Via Kameo kan privatpersoner og bedrifter investere direkte i lån til eiendomsprosjekter og småbedrifter. Eiendomsutviklere og småbedrifter kan på sin side gjennomføre flere prosjekter, ansette eller investere i andre eiendeler og tiltak som gir økt vekst. 

Velkommen til Kameo

Idéen om lånebasert crowdfunding kommer opprinnelig fra Storbritannia og kan forklares som den finansielle grenen av delingsøkonomien. 

Kameo ble grunnlagt i 2014, fikk konsesjon som betalingsforetak fra det danske Finanstilsynet i 2016 og opererer i Sverige og Norge gjennom filialer. Den norske filialen har inngitt melding til det norske Finanstilsynet som gir rett til å tilby låne- og garantiformidling i Norge. Kameo eies av ansatte, styret og et knippe engle-investorer. Vi har kontorer i Stockholm, Oslo og København.

Vi er i hovedsak onlinebaserte, og bruker nye tekniske løsninger for å effektivisere låneprosessene. Vi håper derfor å kunne redusere avstanden mellom låntaker og lånegiver, og på den måten hjelpe investorer med å få bedre avkastning samtidig som flere eiendomsutviklere og småbedrifter får mer finansiering. Enkelt, rettferdig og fleksibelt- til renter som passer alle. 

Sebastian Martens Harung, Kameo

"Vi står i døren til finansmarkedet. Og den er åpen for deg"

Sebastian Martens Harung, daglig leder og co-founder, Kameo

Team

Sebastian

Sebastian Martens Harung

Daglig leder Norge, co-founder

Sebastian er gründer og daglig leder av Kameo Norge. Han har tidligere jobbet i DNB Markets, der han hovedsaklig arbeidet innen Corporate Finance med emisjoner og M&A. Sebastian har en MSc i Finans fra Handelshøyskolen i København.

Kontakt Sebastian på sebastian@kameo.no

Jesper

Jesper M. Johansen

Daglig leder, Danmark

Jesper er daglig leder av Kameo Danmark. Han har tidligere jobbet for Charlie Tango/KMD, der han hovedsaklig arbeidet innen strategi, digitale kundeopplevelser og forretningsutvikling. Jesper har en MSc i Innovasjon og Forretningsutvikling fra CBS i København.

Kontakt Jesper på jesper@kameo.dk

Linn

Linn Hoel Ringvoll

Juridisk direktør

Linn er advokat og Kameos juridiske direktør. Hun har tidligere jobbet over ti år som forretningsadvokat i Kluge, med fokus på finansiering, selskapsrett og tvisteløsning. Hun underviser og sensurerer i internasjonal privatrett ved UiO. Linn har utdannelse fra UiO og Hague Academy of International Law.

Kontakt Linn på linn@kameo.no

Urban

Urban Stärner

Teknisk ansvarlig

Urban har en lang karriere innen fintech bak seg. Han begynte som analytiker hos Pareto, før han var med å etablere Nordnet som teknisk sjef. I 1997 grunnla han Avanza Bank, der han jobbet som CTO frem til det ble solgt til HQ. Urban er også styremedlem i Trapets AB, som er en markedsledende leverandør av compliance-tjenester til banker.

Frode

Frode Sørensen

COO

Frode har lang erfaring fra Forsvaret, hvor han har hatt flere stillinger i Hans Majestet Kongens Garde, blant annet som sjef for Gardemusikken. Han har også erfaring som kontorleder og HR-medarbeider i Utdanningsetaten i Oslo kommune. I tillegg til Hærens befalsskole har Frode en bachelorgrad i Anvendt datateknologi fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kontakt Frode på frode@kameo.no

Haakon

Haakon Gromstad

Analytiker

Haakon er opprinnelig fra Arendal, og er utdannet siviløkonom med spesialisering innen finans ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere jobbet flere år familiebedriften Gromstad Auto AS, hvor han har jobbet som alt fra renholder til selger.

Kontakt Haakon på haakon@kameo.no

Faraz

Faraz Seyedi

Analytiker

Faraz er fra Horten, og er utdannet siviløkonom med spesialisering innen finans ved Handelshøyskolen BI. Han har flere års erfaring fra SpareBank1 Forsikring, og jobber i tillegg frivillig som gruppeleder med leksehjelp i regi av Røde kors.

Kontakt Faraz på faraz@kameo.no

Renate

Renate Hansine Haraldsen

Markedskoordinator

Renate er fra Manglerud i Oslo. Hun har en bachelorgrad i markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI med fordypning innen prosjektledelse. Hun er også utdannet som interiørkonsulent og har jobbet som markedsansvarlig i et mindre firma.

Kontakt Renate på renate@kameo.no

Amalie

Amalie Grue Eriksen

Compliance / Personvernombud

Amalie er fra Dalsbygda i Hedmark. Hun er student ved BI, og går tredje året på økonomi og forretningsjus. Hun har tidligere gjennomført førstegangstjenesten i Forsvarets sanitet, og er blant annet utdannet som personlig trener.

Kontakt Amalie på amalie@kameo.no

Christina

Christina Larsen

Administrationsmedarbejder

Christina er fra Århus i Danmark, og har en bachelorgrad i finans fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere jobbet med møtebooking og kundeservice. Christina var en ivrig rytter og har konkurrert innen sprangridning.

Kontakt Christina på christina@kameo.dk

Jacob

Jacob Ohlin

Analytiker

Jacob har en Master i Finans fra Niagara University, der han også har tatt flere fag innenfor datateknologi. Han har tidligere erfaring med både kundekontakt og kredittarbeid fra arbeid i bank. 

Kontakt Jacob på jacob@kameo.se

Elmer

Elmer Tikkanen

Teknisk support

Elmer har erfaring fra bedriftssupport fra en av Nordens største telekomselskaper. I tillegg har Elmer de siste årene drevet et selskap innenfor musikkproduksjon. Elmer har stor teknisk interesse, som preges av et ønske om å finne nye og effektive løsninger. 

Kontakt Elmer på elmer@kameo.se

Filip - Kameo

Filip Hansson

Analytiker

Filip er student ved Uppsala Universitet, hvor han tar en bachelor innen økonomi. Han har erfaring fra kredittarbeid og kundesupport gjennom arbeid i bank og som gründer. Filip elsker å reise, aller best til reisemål med mye natur og eventyr. Han liker all form for sport, men fotball og tennis står nærmest.

Kontakt Filip på filip@kameo.se

Rasmus

Rasmus Eriksson

Kundesupport

Rasmus er student på KTH i Stockholm, og går andre året på sivilingeniørprogrammet innen industriell økonomi. Han har tidligere studert ved Villanova University, og har erfaring fra salg, kundesupport og logistikk. Rasmus spiller også i 3.divisjon i KTH Hockey og den svenske Universitetshockeyligaen.

Kontakt Rasmus på rasmus@kameo.se

Ola Heldal

Ola Heldal

Rådgiver

Ola har mange års erfaring fra finans- og kredittmarkedet, både som analytiker og som trader. Han har blant annet jobbet for Morgan Stanley, Bank of America og sist for Danske Bank Markets. Før dette jobbet Ola fire år som marinejeger for Forsvaret. Ola har en BSc fra Simon Fraser University i Canada og en MSc fra London Business School.

Leif

Leif Gromstad

Forretningsutvikling, Rådgiver

Leif er investor og management consultant. Han har lang og bred styre- og ledererfaring innen bl.a. energi og IT, som tidligere Vice President/Group CIO i Vattenfall konsernet, Adm dir Vattenfall Norge, Markedssjef SkanKraft, Salgsjef IBM. Leif er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI

Kontakt Leif på leif@kameo.no

Styret

Helge Lunde

Helge Lunde

Styremedlem

Helge er seniorkonsulent og partner hos Crux, og har tidligere vært daglig leder for Signatur og Digi. Han har i tillegg vært senior aksjemegler hos RS Platou, Kaupthing og Orion Sec, samt seniorkonsulent hos GK Nordic. Hans kompetanseområder er finans, PR og kommunikasjon. Utdanning: Graduate Engineer NTNU, B.ComHIOF.

Svein Jacobsen

Svein S. Jacobsen

Styreleder (Norge)

Svein er profesjonelt styremedlem og har erfaring som styremedlem for bl.a. Expert, Nordea, Orkla, og Tomra, hvor han også har vært administrerende direktør. Hans kompetanseområder er bank og finans. Utdanning: MBA Business Economics fra NHH.

Bjørn Braaten

Bjørn Braaten

Styremedlem

Bjørn er investor og har tidligere vært involvert i flere store selskaper, bl.a. sjef for Statkraft, samt eier og co-founder av Avanza Bank AB, Skankraft og BMH Invest. Hans kompetanseområder er finans, risikokapital og fintech. Utdanning: Tekniske Universitetet Berlin; Engineer & B.Com.

Milad Jafei, ledamot i Kameo

Milad Jafaei

Styremedlem

Milad stiftet og er i dag daglig leder for Västprojekt AB som er et eiendomsutviklings- og investeringsselskap i Gøteborg. Selskapet har investert i Svenska Företagslager AB og Ringölager AB, i tillegg til flere andre eiendomsprosjekter. Før Västprojekt ble stiftet var han involvert i en rekke ulike selskaper i eiendomsbransjen.

Anton Johansson

Anton Johansson

Styremedlem

Anton er seniorpartner hos Grebban, grunnlegger av Headler, styremedlem i Reco og rådgiver for blant annet Vattenfall, Fyndiq, Dailybitsof, E-commerce Park of Sweden og Weld. Anton har tidligere vært markedssjef hos Twingly og daglig leder i Osom, som han også stiftet. Hans kompetanseområder er e-handel, startups og sosiale medier.

Warren Campbell, styrelsemedlem i Kameo

Warren Campbell

Styreleder (Sverige og Danmark)

Warren er gründer og investor. Han grunnla Vireo Energy og er i dag daglig leder. Han har tidligere vært partner hos McKinsey and Co. Hans kompetanseområder er finans og startups. Utdanning: MBA Melbourne Business School; BSc Engineering, Sydney University.

Vårt navn og vår logo

Kameo logga

Vi synes ikke en bank eller andre mellomledd bør spille hovedrollen i finansmarkedet. 

Kameo er en nordisk versjon av det engelske begrepet Cameo role, som betyr å ha en bakgrunnsrolle. Tanken er at Kameo skal spille bakgrunnsrollen, og at våre investorer og låntakere skal spille hovedrollen. 

Vi mener at et velfungerende finansmarked er demokratisk, hvor ikke det er mellomleddene som styrer tilgangen, avkastningene eller finansieringen. Alle skal kunne være med - og vi vil være døråpneren. 

Som et symbol på dette er vår logo basert på et gammelt nordisk tegn som kalles triquetra. Dette består av tre sammenkoblede deler, og vi liker og tenke at de tre delene representerer investorer, eiendomsutviklere og småbedrifter, samt Kameo.  

Våre verdier

Vi tar ansvar

Vi vil ta ansvar for at våre investorer og våre låntakere får en best mulig opplevelse ved å bruke oss. Dette oppnår vi gjennom å sette rettferdige betingelser for låntaker på bakgrunn av en grundig analyse, og å sikre våre investorer så godt som mulig gjennom fokus på best mulig sikkerhet i hvert lån. Alle ansatte i Kameo tar ansvar for å utføre våre oppgaver i henhold til Finanstilsynets krav og de forventinger våre kunder har.

 

Vi er åpne

Åpenhet er særdeles viktig for oss i Kameo. Vi vil oppnå tillit hos våre investorer og låntakere gjennom en åpen og oversiktlig prosess, fra første investering til hvert fullførte lån. Dette vil vi oppnå gjennom god informasjonsflyt både internt i vår organisasjon, og spesielt ut til våre kunder. Vi tror åpenhet og innsyn vil øke tilliten til Kameo og bidra til et bedre samarbeid mellom alle parter, og vil derfor fokusere på dette i vårt arbeid.


Vi er ydmyke

Vi er agent for våre investorers penger, og det er et ansvar vi ikke tar lett på. Vi skal være ydmyke overfor våre kunder som har vist oss tillit ved å låne eller investere gjennom oss. Dette gjør vi gjennom å ta alle henvendelser, små eller store, på alvor. Vi viser ydmykhet gjennom en høflig, personlig og imøtekommende kundeservice, og vil alltid jobbe for gode løsninger for våre kunder og samarbeidspartnere.


Vi er inkluderende

Hele vår forretningside er tuftet på tanken om at vi ønsker å inkludere flere mennesker i finansmarkedet, og gjennom det åpne for flere muligheter for våre låntakere. Vi er inkluderende og imøtekommende ovenfor alle våre kunder og samarbeidspartnere, og setter også fokus på et inkluderende arbeidsmiljø for våre medarbeidere.

Oppdatert informasjon vedrørende endringer på Kameos plattform i Norge

KameoABG

12.04.19 - På nyåret avslørte vi at vi har gjennomført en emisjon mot en større investor. Nå kan vi endelig meddele at emisjonen formelt er ferdigstilt, og at ABG Sundal Collier har kommet inn som vår største aksjonær! Vi i Kameo er utrolig stolte og glade. Som den største aksjonæren ønsker ABG å være både en aktiv eier og vår strategiske partner.

I Sverige vokser vi raskt og opplever sterk interesse fra både små og mellomstore virksomheter som trenger kreditt, og investorer som er på jakt etter attraktive investeringsmuligheter.

I Danmark holder vi fortsatt på å etablere oss i markedet, og det første kvartalet i 2019 lover godt for fremtiden både med tanke på antall långivere og interesse fra potensielle låntakere. Med ABG på laget ser vi frem mot å fortsette veksten, å kunne øke både størrelsen på lån og antallet og utvikle virksomheten til en virkelig nordisk plattform.

Vi har også sendt et siste svar til Finanstilsynet. Vi regner med å få en tilbakemelding på dette rett over påske, men samtidig har det siste året vist oss at behandlingstid kan være utfordrende å forutse. Samtidig som vi nærmer oss relansering vil du merke at aktiviteten på hjemmesiden og sosiale medier øker, og vi har allerede mange spennende prosjekter på gang for tiden fremover. Følg med her og sørg for at du abonnerer på våre nyhetsbrev for å holde deg oppdatert.

Tidligere oppdateringer:

22.02.19: Vi har siden starten hatt et ønske om å være agent på vegne av långiverne, det vil si at vi registrerer sikkerheter, kan erklære et lån som misligholdt, samt at vi håndterer mislighold på vegne av långiverne slik at långivernes samlede interesser kan ivaretas. I praksis er en slik agentfunksjon nødvendig for å kunne tilby lån med sikkerhet: Noen må følge opp og sørge for at låntaker betaler i rett tid, følger vilkårene i låneavtalen, og eventuelt sørger for tvangssalg og annen realisasjon av sikkerhetene som er stilt for lånet – denne jobben kan ikke hver enkelt långiver selv håndtere.

Det at vi har en slik rolle er dessverre ikke forenlig med norsk lov, slik Finanstilsynet tolker det. Vi har derfor inngått en samarbeidsavtale med Lindorff hvoretter Lindorff Capital AS påtar seg denne agentrollen. Finanstilsynet krever imidlertid at vi gjør noen ytterligere tilpasninger i denne avtalen før vi anses å være en fullstendig nøytral og uavhengig låneformidler. Dette innebærer blant annet at Kameo selv ikke kan kreve et lån tilbakebetalt før ordinær tilbakebetalingsdato, for eksempel dersom låntaker har gitt uriktige opplysninger.

Vi vil naturligvis etterkomme de krav Finanstilsynet har stilt. Vi jobber derfor nå sammen med Lindorff for å finne en samarbeidsmodell som tilfredsstiller alle krav som tilsynet setter, og som gir en forutsigbar og sikker løsning for crowden uten å gå på bekostning av Kameos produkt. Våre vilkår vil oppdateres parallelt for å reflektere disse endringene. Med de nye vilkårene vil førtidig tilbakebetaling av lånet kun kunne kreves av Lindorff, og da basert på et knippe forhåndsdefinerte forhold, som for eksempel at låntaker er konkurs eller er mer enn 50 dager forsinket med en rentebetaling. All informasjon om dette vil bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside så snart tilsynet har godkjent de nye vilkårene.

Med fare for å gå for høyt ut og lande på kulen, igjen; vi har jo vært for optimistiske tidligere - jeg håper vi kan re-lansere i Norge rundt påske!

For øvrig er jeg glad for å kunne fortelle at Kameo rett før jul gjennomførte en emisjon mot en større investor. Gjennom den nye eieren har vi sikret oss en solid finansiell posisjon og ikke minst en veldig spennende samarbeidspartner. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart emisjonen er godkjent av Finanstilsynet i Danmark, hvilket er en formalitet som tar noen måneder. Vi har også styrket vårt team med en erfaren juridisk direktør.

Vi fortsetter som før i Danmark og Sverige, og skal blant annet presentere oss og våre prosjekter på flere events i København i mars. Vi håper og tror at vi snart kan oppnå vår ambisjon om å formidle lån i alle de skandinaviske landene samtidig, og åpne døren for enda flere småbedrifter, eiendomsutviklere og små- og store sparere.
Stor takk til teamet vårt som jobber hardt for å oppnå denne ambisjonen. Og stor takk til alle dere som holder motivasjonen vår oppe ved å være engasjerte långivere.

09.10.18 - Vi mottar daglig henvendelser fra dere med spørmål om status og når vi er i gang igjen. Vi setter enormt pris på deres engasjement og det motiverer oss til å jobbe enda hardere for å være klare til relansering snarest mulig. Vi håper å belønne tålmodigheten deres med gode prosjekter og mye aktivitet. I løpet av de siste månedene har vi altså gjennomført endringer på vår tekniske plattform og utarbeidet nye vilkår og låneavtaler for å tilpasse oss de norske kravene for lånebaserte folkefinansieringsplattfomer. 

Vi leverte inn dokumentasjon på vårt oppdaterte system og våre nye vilkår til Finanstilsynet i begynnelsen av september. Siden da har vi ventet på tilbakemelding på endringene vi har gjort på plattformen. Dette har tatt lengre tid enn vi hadde regnet med og håpet på. 
Vi vil holde dere orientert i tiden fremover og håper at vi snart kan komme i gang igjen med norske lån. Det er mange spennende prosjekter som venter ved relansering!

07.09.18 - Vi har nå gjennomført endringer på vår tekniske plattform, og utarbeidet nye vilkår og låneavtaler for å tilpasse oss de norske kravene for lånebaserte folkefinansieringsplattformer. Endringene vil gjelde for alle lån på den norske plattformen til Kameo. Lån på den svenske plattformen vil ikke omfattes av dette. Vi tester nå de nye funksjonene og har også sendt oppdatert informasjon om dette til Finanstilsynet. Det er primært tre områder som er endret:

Vi vil i tiden fremover sende ut nyhetsbrev med mer informasjon om hver av de tre punktene over. Informasjonen vil naturligvis også legges ut på vår hjemmeside og på Facebook.
 
Når vi er i gang igjen vil vi invitere til et investortreff for å feire! Da vil dere få sjansen til å treffe noen av låntakerne som søker finansiering via Kameo, og vi vil i detalj gjennomgå alle endringene på plattformen. Vi vil også invitere både vår advokat fra Kluge og vår nye partner Lindorff til å stille, så det kan være en fin anledning for spørsmål og svar. Informasjon om tid og sted vil vi kommunisere ut senere. 
 
Vi vil samtidig få takke for alle de positive tilbakemeldingene vi har fått fra våre kunder gjennom sommeren. Vi har holdt dialogen i gang med både eksisterende og potensielt nye låntakere, og vi har per dags dato fem nye lån som er klare til publisering når vi er i gang igjen. Vi håper at vi kan legge til flere spennende lån i perioden frem mot relansering!
 

15.06.18:

Vi har helt siden lansering ønsket å formidle lån med sikkerhet for å redusere risikoen for våre långivere. For å kunne gjennomføre det i praksis, har vi tatt rollen som långiveragent på vegne av alle långivere i et lån. Det innebærer blant annet at vi registrerer pant på vegne av långiverne, og at vi vil realisere pantet og fordele ut til långiverne, dersom et lån misligholdes. Dette er måten lånebasert folkefinansiering gjøres på i land som England, Danmark og
Sverige - det er ikke praktisk mulig å la hver enkelt långiver som låner ut 500 kr hver, gjøre dette selv. I obligasjonsmarkedet er det en tillitsmann som tar rollen som agent for långiverne. Men dette markedet er typisk for lån på over 200 millioner kroner, og tillitsmennene koster mye mer enn det vi tjener per lån. Vi formidler lån som i gjennomsnittet er 2 millioner kroner. 
I England innførte myndighetene nye regler som er tilpasset konseptet og som gjør det mulig for folkefinansieringsplattformene å være långiveragenter. I Norge er ikke et nytt regelverk på plass enda. Derfor krever Finanstilsynet at vi må tilpasse vår virksomhet etter de eksisterende norske reglene, som jo er helt riktig, selv skulle vi ønske regelverket var mer oppdatert (noen forskrifter som kommer til anvendelse er fra 1970-tallet).
Vi har i flere måneder jobbet med å finne løsninger som er tilpasset de norske reglene og som ikke er altfor kostbare verken for oss eller våre medlemmer. Vi er derfor veldig glade for at vi sammen med vår juridiske rådgiver snart er klare med oppdaterte vilkår, samt at vi har kommet i mål med en uavhengig tredjepart som fremover vil registrere pant og være sikkerhetsagent på vegne av långiverne i et lån. I tillegg har vi innledet et samarbeid med en inkassopartner, som vil kjøpe långivernes låneandel dersom det skulle bli mislighold i et Kameo-lån. Hittil har vi ingen mislighold på vår norske
plattform (bank i bordet).
 
Vi arbeider også frem en oppdatert teknisk løsning som vil være spesialtilpasset det norske systemet. Det tar dessverre lengre tid enn vi hadde håpet. Dette skyldes at vi må bygge om hele vår budfunksjon og hvordan vi håndterer innbetalinger, samtidig som vi fortsetter å formidle lån på vår svenske plattform. I beste fall er vi klare til å be Finanstilsynet godkjenne vår oppdaterte løsning rett over sommeren, alternativt vil det ta enda litt lenger tid. Innen da vil vi ikke kunne formidle noen nye lån på den norske plattformen.
 
Her er en kort oppsummering av noen av de viktigste endringene som vil være på plass når vi åpner opp for nye lån igjen:

 • En uavhengig tredjepart vil registrere pant på vegne av deg som långiver, og kjøpe din låneandel dersom det skulle bli mislighold (og senere kreve inn fordringen slik inkassoselskaper vanligvis gjør).  Kameo vil ikke lenger registrere pant, eller være långiveragent.
 • Du kommer selv til å måtte signere på låneavtalene knyttet til hvert enkelt lån, enten elektronisk signering av hver låneavtale eller via vår en ny bud-funksjon.
 • Du vil ikke kunne gjøre en innbetaling til klientkontoen før du har gitt et bud og inngått en låneavtale med låntakeren. Hver enkelt innbetaling til vår plattform må altså være knyttet til en spesifikk låneauksjon. Vi vil også derfor bli nødt til å utbetale alle midler som per dags dato ikke er knyttet til et spesifikt lån. Du kan selv legge inn en uttaksforespørsel via plattformen nå, slik at utbetalingen kommer innen 2-3 virkedager. Alternativt betaler vi ut alle dine midler i løpet av en til to uker.
 • Alle rentebetalinger og avdrag vil betales ut løpende til din bankkonto, som du registrerte da du ble kunde. Det betyr dessverre at du ikke lenger kan la midlene stå, for å re-investere i nye lån. Fremover må du altså sette inn nye midler i forbindelse med hvert nye lån.

Vi skal holde dere mer løpende orientert om dette fremover, og håper virkelig at vi snart er klare med nye lån. Det er mange spennende prosjekter i pipelinen!

Samarbeidspartnere

 • Nordic Trustee
 • FCG logo
 • BankID
 • Nordea
 • UC
 • Bisnode
 • DNB
 • Setterwalls
 • Delphi
 • Trapets