Sammen kan vi skape et bedre finansmarked

Alle burde få muligheten til å være med å investere i verdiskapningen som skjer i det norske eiendoms- og småbedriftsmarkedet. Til en høy forventet avkastning. Vi har derfor skapt en plattform som gjør det mulig - en plattform for lånebasert crowdfunding.  

Via Kameo kan privatpersoner og institusjoner investere direkte i lån til eiendomsprosjekter og småbedrifter. Eiendomsutviklere og småbedrifter kan på sin side gjennomføre flere eiendomsprosjekter, ansette flere medarbeidere eller investere i andre tiltak som gir økt vekst. 

Velkommen til Kameo

Idéen om lånebasert crowdfunding kommer opprinnelig fra Storbritannia og kan forklares som den finansielle grenen av delingsøkonomien. 

Kameo ble grunnlagt i 2014, og fikk konsesjon fra det danske Finanstilsynet i 2016. I Norge er vi registrert i Finanstilsynets konsesjonsregister, og vi har også fått godkjent vår danske konsesjon i Norge via filialetablering i henhold til betalingstjenestedirektivet. Kameo eies av ansatte, styret og et knippe engle-investorer. Vi har kontorer i Stockholm og Oslo. 

Vi er i hovedsak onlinebaserte, og bruker nye tekniske løsninger for å effektivisere låneprosessene. Vi håper derfor å kunne redusere avstanden mellom låntaker og lånegiver, og på den måten hjelpe investorer med å få bedre avkastning samtidig som flere eiendomsutviklere og småbedrifter får mer finansiering. Enkelt, rettferdig og fleksibelt- til renter som passer alle. 

Sebastian Martens Harung, Kameo

"Vi står i døren til finansmarkedet. Og den er åpen for deg"

Sebastian Martens Harung, daglig leder og co-founder, Kameo

Team

Vanja Eriksson 2018

Vanja Eriksson

Daglig leder Sverige

Vanja er daglig leder i Sverige, og er blant annet ansvarlig for Kameos markedsføring. Vanja har tidligere jobbet på Itrim som sjef med ansvar for ekspansjon. Hun har også lang erfaring med startups innen helse, retail og HR-Tech. Vanja har en bachelorgrad i Statsvitenskap fra Stockholms universitet.

Kontakt Vanja på vanja@kameo.se

Sebastian Martens Harung, VD

Sebastian Martens Harung

Daglig leder Norge, co-founder

Sebastian er gründer og daglig leder av Kameo Norge. Han har tidligere jobbet i DNB Markets, der han hovedsaklig arbeidet innen Corporate Finance med emisjoner og M&A. Sebastian har en MSc i Finans fra Handelshøyskolen i København.

Kontakt Sebastian på sebastian@kameo.no

Urban Stärner

Urban Stärner

Teknisk ansvarlig

Urban har en lang karriere innen fintech bak seg. Han begynte som analytiker hos Pareto, før han var med å etablere Nordnet som teknisk sjef. I 1997 grunnla han Avanza Bank, der han jobbet som CTO frem til det ble solgt til HQ. Urban er også styremedlem i Trapets AB, som er en markedsledende leverandør av compliance-tjenester til banker.

Ola Heldal

Ola Heldal

Rådgiver

Ola har mange års erfaring fra finans- og kredittmarkedet, både som analytiker og som trader. Han har blant annet jobbet for Morgan Stanley, Bank of America og sist for Danske Bank Markets. Før dette jobbet Ola fire år som marinejeger for Forsvaret. Ola har en BSc fra Simon Fraser University i Canada og en MSc fra London Business School.

Leif Gromstad

Leif Gromstad

Forretningsutvikling, Rådgiver

Leif er investor og management consultant. Han har lang og bred styre- og ledererfaring innen bl.a. energi og IT, som tidligere Vice President/Group CIO i Vattenfall konsernet, Adm dir Vattenfall Norge, Markedssjef SkanKraft, Salgsjef IBM. Leif er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI

Kontakt Leif på leif@kameo.se

Frode Sørensen

Frode Sørensen

HR / Compliance Manager

Frode har lang erfaring fra Forsvaret, hvor han har hatt flere stillinger i Hans Majestet Kongens Garde, blant annet som sjef for Gardemusikken. Han har også erfaring som kontorleder og HR-medarbeider i Utdanningsetaten i Oslo kommune. I tillegg til Hærens befalsskole har Frode en bachelorgrad i Anvendt datateknologi fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kontakt Frode på frode@kameo.no

Haakon Gromstad

Haakon Gromstad

Analytiker

Haakon er opprinnelig fra Arendal, og er student ved Handelshøyskolen BI, hvor han går siste år på siviløkonomstudiet med spesialisering innen finans. Han har tidligere jobbet med bilsalg.

Kontakt Haakon på haakon@kameo.no

Faraz

Faraz Seyedi

Analytiker

Faraz kommer opprinnelig fra Iran, men er oppvokst i Horten. Han er student ved Handelshøyskolen BI, hvor han går siste år på siviløkonomstudiet med spesialisering innen finans. Faraz har jobbet flere år i Sparebank 1 Forsikring, og jobber i tillegg frivillig som gruppeleder med leksehjelp i regi av Røde kors.

Kontakt Faraz på faraz@kameo.no

Amalie - Kameo

Amalie Grue Eriksen

Compliance / Analyse

Amalie er student ved BI, og går andre året på økonomi og forretningsjus. Hun har tidligere gjennomført førstegangstjenesten i Forsvarets sanitet, og er blant annet utdannet som personlig trener.

Kontakt Amalie på amalie@kameo.no

Renate

Renate Hansine Haraldsen

Markedskoordinator

Renate er fra Oslo og er student ved Handelshøyskolen BI, hvor hun går siste år på bachelor i markedsføringsledelse. Hun har utdannelse som interiørkonsulent fra tidligere, og har blant annet jobbet som markedsansvarlig i et lite firma.

Kontakt Renate på renate@kameo.no

Jacob

Jacob Ohlin

Kreditanalytiker

Jacob har en Master i Finans fra Niagara University, der han også har tatt flere fag innenfor datateknologi. Han har tidligere erfaring med både kundekontakt og kredittarbeid fra arbeid i bank. 

KontaktJacob på jacob@kameo.se

Petter Leidvik

Petter Leidvik

Markedsføring & Låneadministrator

Petter har en bachelorgrad i bedriftsøkonomi fra Uppsala Universitet med markedsføring som studieretning. Han har tidligere jobbet med kundeservice og har et sterkt fokus på å forstå kundenes behov. Petter har tidligere arbeidet med prosjekter innen områder som mobile betalingsløsninger, og har hatt flere ulike administrative stillinger.

Kontakt Petter på petter@kameo.se

Elmer

Elmer Tikkanen

Support / Kundeservice

Elmer har erfaring fra bedriftssupport fra en av Nordens største telekomselskaper. I tillegg har Elmer de siste årene drevet et selskap innenfor musikkproduksjon. Elmer har stor teknisk interesse, som preges av et ønske om å finne nye og effektive løsninger. 

Kontakt Elmer på elmer@kameo.se

Styret

Helge Lunde

Helge Lunde

Styremedlem

Helge er seniorkonsulent og partner hos Crux, og har tidligere vært daglig leder for Signatur og Digi. Han har i tillegg vært senior aksjemegler hos RS Platou, Kaupthing og Orion Sec, samt seniorkonsulent hos GK Nordic. Hans kompetanseområder er finans, PR og kommunikasjon. Utdanning: Graduate Engineer NTNU, B.ComHIOF.

Svein Jacobsen

Svein S. Jacobsen

Styreleder (Norge)

Svein er profesjonelt styremedlem og har erfaring som styremedlem for bl.a. Expert, Nordea, Orkla, og Tomra, hvor han også har vært administrerende direktør. Hans kompetanseområder er bank og finans. Utdanning: MBA Business Economics fra NHH.

Bjørn Braaten

Bjørn Braaten

Styremedlem

Bjørn er investor og har tidligere vært involvert i flere store selskaper, bl.a. sjef for Statkraft, samt eier og co-founder av Avanza Bank AB, Skankraft og BMH Invest. Hans kompetanseområder er finans, risikokapital og fintech. Utdanning: Tekniske Universitetet Berlin; Engineer & B.Com.

Milad Jafei, ledamot i Kameo

Milad Jafaei

Styremedlem

Milad stiftet og er i dag daglig leder for Västprojekt AB som er et eiendomsutviklings- og investeringsselskap i Gøteborg. Selskapet har investert i Svenska Företagslager AB og Ringölager AB, i tillegg til flere andre eiendomsprosjekter. Før Västprojekt ble stiftet var han involvert i en rekke ulike selskaper i eiendomsbransjen.

Anton Johansson

Anton Johansson

Styremedlem

Anton er seniorpartner hos Grebban, grunnlegger av Headler, styremedlem i Reco og rådgiver for blant annet Vattenfall, Fyndiq, Dailybitsof, E-commerce Park of Sweden og Weld. Anton har tidligere vært markedssjef hos Twingly og daglig leder i Osom, som han også stiftet. Hans kompetanseområder er e-handel, startups og sosiale medier.

Warren Campbell, styrelsemedlem i Kameo

Warren Campbell

Styreleder (Sverige og Danmark)

Warren er gründer og investor. Han grunnla Vireo Energy og er i dag daglig leder. Han har tidligere vært partner hos McKinsey and Co. Hans kompetanseområder er finans og startups. Utdanning: MBA Melbourne Business School; BSc Engineering, Sydney University.

Vårt navn og vår logo

Kameo logga

Vi synes ikke en bank eller andre mellomledd bør spille hovedrollen i finansmarkedet. 

Kameo er en nordisk versjon av det engelske begrepet Cameo role, som betyr å ha en bakgrunnsrolle. Tanken er at Kameo skal spille bakgrunnsrollen, og at våre investorer og låntakere skal spille hovedrollen. 

Vi mener at et velfungerende finansmarked er demokratisk, hvor ikke det er mellomleddene som styrer tilgangen, avkastningene eller finansieringen. Alle skal kunne være med - og vi vil være døråpneren. 

Som et symbol på dette er vår logo basert på et gammelt nordisk tegn som kalles triquetra. Dette består av tre sammenkoblede deler, og vi liker og tenke at de tre delene representerer investorer, eiendomsutviklere og småbedrifter, samt Kameo.  

Våre verdier

Vi tar ansvar

Vi vil ta ansvar for at våre investorer og våre låntakere får en best mulig opplevelse ved å bruke oss. Dette oppnår vi gjennom å sette rettferdige betingelser for låntaker på bakgrunn av en grundig analyse, og å sikre våre investorer så godt som mulig gjennom fokus på best mulig sikkerhet i hvert lån. Alle ansatte i Kameo tar ansvar for å utføre våre oppgaver i henhold til Finanstilsynets krav og de forventinger våre kunder har.

 

Vi er åpne

Åpenhet er særdeles viktig for oss i Kameo. Vi vil oppnå tillit hos våre investorer og låntakere gjennom en åpen og oversiktlig prosess, fra første investering til hvert fullførte lån. Dette vil vi oppnå gjennom god informasjonsflyt både internt i vår organisasjon, og spesielt ut til våre kunder. Vi tror åpenhet og innsyn vil øke tilliten til Kameo og bidra til et bedre samarbeid mellom alle parter, og vil derfor fokusere på dette i vårt arbeid.


Vi er ydmyke

Vi er agent for våre investorers penger, og det er et ansvar vi ikke tar lett på. Vi skal være ydmyke overfor våre kunder som har vist oss tillit ved å låne eller investere gjennom oss. Dette gjør vi gjennom å ta alle henvendelser, små eller store, på alvor. Vi viser ydmykhet gjennom en høflig, personlig og imøtekommende kundeservice, og vil alltid jobbe for gode løsninger for våre kunder og samarbeidspartnere.


Vi er inkluderende

Hele vår forretningside er tuftet på tanken om at vi ønsker å inkludere flere mennesker i finansmarkedet, og gjennom det åpne for flere muligheter for våre låntakere. Vi er inkluderende og imøtekommende ovenfor alle våre kunder og samarbeidspartnere, og setter også fokus på et inkluderende arbeidsmiljø for våre medarbeidere.

Samarbeidspartnere

  • Nordic Trustee
  • FCG logo
  • BankID
  • Nordea
  • UC
  • Bisnode
  • DNB
  • Setterwalls
  • Delphi
  • Trapets