Investering for alle - et nytt og bedre finansmarked

Kameo ble grunnlagt i 2014 av Sebastian M.Harung, Helge Lunde og Bjørn Braaten. Ideen bak Kameo og crowdlending kommer opprinnelig fra Storbritannia, og kan forklares som den finansielle grenen av delingsøkonomien. 

Via Kameo kan privatpersoner og bedrifter investere direkte i lån til eiendomsprosjekter og småbedrifter. Eiendomsutviklere og småbedrifter kan på sin side gjennomføre flere prosjekter eller investere i andre eiendeler og tiltak som gir økt vekst. Som investor velger du selv hvilke prosjekter du vil låne ut til. Det er full åpenhet, og en helt ny måte å håndtere lån og fordele kapital på.

Kameo fikk konsesjon som betalingsforetak fra det danske Finanstilsynet i 2016, og opererer i Norge og Sverige gjennom filialer. Den norske filialen har inngitt melding til det norske Finanstilsynet som gir rett til å tilby låne- og garantiformidling i Norge. Vi eies av ansatte, styret og et knippe engle-investorer. Investeringsbanken ABG Sundal Collier er hovedaksjonær og vår strategiske partner.

Vi utfordrer den tradisjonelle finansieringsmodellen der banken har monopol på finansiering og utlån, og ønsker primært å være et tilleggsalternativ til bankene. Vi er stolte av å ha tråkket opp stien som første aktør innen lånebasert crowdfunding i Norge.

Kameo - Historien bak

Sebastian Martens Harung, Kameo

"Vi står i døren til det nye finansmarkedet, og den er åpen for deg"

Sebastian Martens Harung, daglig leder og co-founder, Kameo

Team

Styret

Svein Jacobsen

Svein S. Jacobsen

Styreleder

Geir B.Olsen bw

Geir B. Olsen

Styremedlem

Magnus Mivér bw

Magnus Mivér

Styremedlem

Erik Skog bw

Erik Skog

Styremedlem

Helge Lunde

Helge Lunde

Styremedlem

Bjørn Braaten

Bjørn Braaten

Styremedlem

Advisory board

Vårt navn og vår logo

Kameo logga

Vi synes ikke en bank eller andre mellomledd bør spille hovedrollen i finansmarkedet. 

Kameo er en nordisk versjon av det engelske begrepet Cameo role, som betyr å ha en bakgrunnsrolle. Tanken er at Kameo skal spille bakgrunnsrollen, og at våre investorer og låntakere skal spille hovedrollen. 

Vi mener at et velfungerende finansmarked er demokratisk, hvor ikke det er mellomleddene som styrer tilgangen, avkastningene eller finansieringen. Alle skal kunne være med - og vi vil være døråpneren. 

Som et symbol på dette er vår logo basert på et gammelt nordisk tegn som kalles triquetra. Dette består av tre sammenkoblede deler, og vi liker og tenke at de tre delene representerer investorer, eiendomsutviklere og småbedrifter, samt Kameo.  

Våre verdier

Vi tar ansvar

Vi vil ta ansvar for at våre investorer og våre låntakere får en best mulig opplevelse ved å bruke oss. Dette oppnår vi gjennom å sette rettferdige betingelser for låntaker på bakgrunn av en grundig analyse, og å sikre våre investorer så godt som mulig gjennom fokus på best mulig sikkerhet i hvert lån. Alle ansatte i Kameo tar ansvar for å utføre våre oppgaver i henhold til Finanstilsynets krav og de forventinger våre kunder har.

 

Vi er åpne

Åpenhet er særdeles viktig for oss i Kameo. Vi vil oppnå tillit hos våre investorer og låntakere gjennom en åpen og oversiktlig prosess, fra første investering til hvert fullførte lån. Dette vil vi oppnå gjennom god informasjonsflyt både internt i vår organisasjon, og spesielt ut til våre kunder. Vi tror åpenhet og innsyn vil øke tilliten til Kameo og bidra til et bedre samarbeid mellom alle parter, og vil derfor fokusere på dette i vårt arbeid.


Vi er ydmyke

Vi er agent for våre investorers penger, og det er et ansvar vi ikke tar lett på. Vi skal være ydmyke overfor våre kunder som har vist oss tillit ved å låne eller investere gjennom oss. Dette gjør vi gjennom å ta alle henvendelser, små eller store, på alvor. Vi viser ydmykhet gjennom en høflig, personlig og imøtekommende kundeservice, og vil alltid jobbe for gode løsninger for våre kunder og samarbeidspartnere.


Vi er inkluderende

Hele vår forretningside er tuftet på tanken om at vi ønsker å inkludere flere mennesker i finansmarkedet, og gjennom det åpne for flere muligheter for våre låntakere. Vi er inkluderende og imøtekommende ovenfor alle våre kunder og samarbeidspartnere, og setter også fokus på et inkluderende arbeidsmiljø for våre medarbeidere.

Samarbeidspartnere

  • Nordic Trustee
  • FCG logo
  • BankID
  • Nordea
  • UC
  • Bisnode
  • Trapets