Avgifter

Avgifter for investorer og lånetakere

Her får du informasjon om avgiftene det er viktig at du vet om som både investor og lånetaker.

  • Del:

Investorens avgifter

For deg som investerer fra en standard Kameo-konto i norske kroner finnes det ingen avgifter. Det betyr ingen transaksjonskostnader, årsavgifter, uttaksavgifter eller andre avgifter. Den renten du ser på lånet er den renten du får, med månedlige utbetalinger til din Kameo-konto.

For de som har en konto i svenske kroner

Dersom du investerer fra en Kameo-konto i svenske kroner, finnes et unntak.
Den eneste avgiften som kan betales er rentekompensasjon for rentekostnader som belastes Kameo, av banken vi samarbeider med, for de midler som långiveren har på Kameo-kontoen. Gebyret er for tiden -0,2%. Gebyret gjelder imidlertid kun hvis du som utlåner har plassert mer enn SEK 2,5 millioner i din Kameo-konto, og du ikke har lånt ut minst 10% av beløpet som er investert i løpet av den siste måneden. Hvis begge disse omstendighetene eksisterer, vil Kameo belaste kontoen din med rentekostnaden.

Uttak til annen valuta

Ved uttak fra en Kameo-konto med utenlandsk valuta, f.eks svenske kroner, til din registrerte utbetalingskonto (som er i norske kroner) vil valutaveksling gjøres i forbindelse med uttaket. For slike uttak gjelder følgende:

  • Om uttaksforespørselen sendes  til Kameo før kl. 11:00 på en virkedag vil den vanligvis bokføres på din utbetalingskonto neste virkedag. Oppdrag som legges inn i helg eller på helligdag registreres neste virkedag og utføres påfølgende virkedag.
  • Estimert vekslingskurs for uttaket kan du finne ved å bruke Valutakalkulatoren hos vår bank, DNB. Eksempel) Ved uttak av svenske kroner med utbetaling till en norsk konto, skal du altså selge SEK, få betalt i NOK og bruke vekslingskursen for overføring.
  • Vennligst merk deg at den endelige vekslingskursen ikke fastsettes før DNB utfører vekslingen og reell kurs kan derfor avvike noe fra den estimerte kursen.
  • Ved uttak til bank i annen valuta tar Kameo ingen avgift. Betalingen gjøres som en normal utenlandsoverføring, og følger de satser satt av avsenderbank (DNB) og din bank.
Overføring mellom Kameo-kontoer som har ulik valuta

Du kan også overføre (veksle) beløp direkte mellom to Kameo-kontoer. Da angir du i overføringsfunksjonen hvilket beløp du vil ha innsatt på mottakerkontoen eller tatt ut fra avsenderkontoen. Det beløpet du angir er styrende. Overføringsfunksjonen regner automatisk ut hvor stort beløp som vil trekkes fra avsenderkontoen eller settes inn på mottakerkontoen og er beregnet på den estimerte vekslingskursen (se ovenfor). Kameo registrerer vekslingsoppdraget, og når DNB utfører vekslingen fastsettes den reelle vekslingskursen. Når overføringen er bokført av DNB ser du beløpet som er trukket i din transaksjonsliste for avsenderkontoen. Samtidig finner du det overførte beløpet i transaksjonslisten for mottakerkontoen.

Håndteringstiden for overføringer er den samme som for uttak til en annen valuta.

Overføring (veksling) mellom to ulike Kameo-kontoer er nå gebyrfritt.

Lånetakerens avgifter

For deg som låner penger gjennom Kameo tar vi en avgift på 2-5% av lånebeløpet for utført kredittvurdering, markedsføring og administrasjon av betalinger. Du betaler kun når låneauksjonen er avsluttet, og avgiften godkjennes av deg på forhånd. I tillegg risikerer du å måtte betale gebyrer ved eventuelle brudd på avtalte vilkår. Her ser du en oversikt over hvilke avgifter og gebyr som gjelder pr. dags dato.

Arrangementsgebyr:  2-5% av lånesum, som angitt i lånetilbud
Forsinket rentebetaling eller tilbakebetaling: 2 500 kr
Endringer i avtalt sikkerhet som ikke straks blir kommunisert til Kameo: 10 000 kr
Førtidig delbetaling av lån (ikke annuitet- eller serielån): 10 000 kr
Mislighold av låneavtale: 25 000 kr

Dersom du ikke betaler det forfalte beløp på en Rentebetalingsdag eller Tilbakebetalingsdag vil du måtte betale forsinkelsesrente til Långiver på det forfalte beløpet frem til betaling skjer, med en rente tilsvarende Renten pluss 2 prosentpoeng p.a. og for øvrig i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Vil du vite mer?

Om du har flere spørsmål kan du kontakte kundeservice ved å sende en e-post til helpdesk@kameo.no eller ringe (+47) 24 07 60 40. Vi hjelper deg gjerne!