Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Avgifter

Avgifter for investorer og lånetakere

Her får du informasjon om avgiftene det er viktig at du vet om som både investor og lånetaker.

  • Del:

Investorens avgifter


Det er helt gebyrfritt å investere i lån gjennom Kameos plattform.


For de som har en konto i svenske kroner

Kameos klientkonto anvendes til å håndtere dine transaksjoner og innestående i forbindelse med investering i lån på plattformen. Inn- og utbetalinger, renter og tilbakebetalinger håndteres med andre ord via klientkontoen. Når du har penger stående på din konto som ikke er investert i lån, mottar du ingen rente på disse beløp. Ved negative renter betaler du heller ikke noen rentekompensasjon for uinvestert kapital.

Dette gjelder av hensyn til compliance- og administrative årsaker. 


For de utenfor Norge som har en konto i norske kroner

DNB Norge tar i dag et gebyr for å behandle innbetalinger fra utlandet. Gebyrene er som følger:

Beløp inntil NOK 4.999 (eller motverdi i utenlandsk valuta)kr 50
Beløp over NOK 5.000 (eller motverdi i utenlandsk valuta)kr 100
EU/SEPA-betaling*kr 20

*Gjelder innbetalinger med IBAN og BIC fra EU/EØS-land med standard omkostningskode, dvs. mottaker betaler kun omkostningene i Norge. Omfatter alle beløp i euro og beløp inntil SEK 500.000 i svenske kroner. For beløp over SEK 500.000 er prisen kr 100.

Dersom du skal betale et bud på opp til 4.999 NOK, må du nå overføre 50 NOK i tillegg. Dersom du skal overføre over 5.000 NOK, er du nødt til å legge til 100 NOK. Konsekvensen ved å ikke overføre gebyrene er at det vil bli trukket fra din overførsel. Du vil dermed miste tilsvarende beløp og dermed ikke ha nok til alle låneandelene du har lagt inn bud for.


Uttak til annen valuta

Ved uttak fra en Kameo-konto med utenlandsk valuta, f.eks svenske kroner, til din registrerte utbetalingskonto (som er i norske kroner) vil valutaveksling gjøres i forbindelse med uttaket. For slike uttak gjelder følgende:

  • Om uttaksforespørselen sendes  til Kameo før kl. 11:00 på en virkedag vil den vanligvis bokføres på din utbetalingskonto neste virkedag. Oppdrag som legges inn i helg eller på helligdag registreres neste virkedag og utføres påfølgende virkedag.
  • Estimert vekslingskurs for uttaket kan du finne ved å bruke Valutakalkulatoren hos vår bank, DNB. Eksempel) Ved uttak av svenske kroner med utbetaling till en norsk konto, skal du altså selge SEK, få betalt i NOK og bruke vekslingskursen for overføring.
  • Vennligst merk deg at den endelige vekslingskursen ikke fastsettes før DNB utfører vekslingen og reell kurs kan derfor avvike noe fra den estimerte kursen.
  • Ved uttak til bank i annen valuta tar Kameo ingen avgift. Betalingen gjøres som en normal utenlandsoverføring, og følger de satser satt av avsenderbank (DNB) og din bank.
Overføring mellom Kameo-kontoer som har ulik valuta

Du kan også overføre (veksle) beløp direkte mellom to Kameo-kontoer. Da angir du i overføringsfunksjonen hvilket beløp du vil ha innsatt på mottakerkontoen eller tatt ut fra avsenderkontoen. Det beløpet du angir er styrende. Overføringsfunksjonen regner automatisk ut hvor stort beløp som vil trekkes fra avsenderkontoen eller settes inn på mottakerkontoen og er beregnet på den estimerte vekslingskursen (se ovenfor). Kameo registrerer vekslingsoppdraget, og når DNB utfører vekslingen fastsettes den reelle vekslingskursen. Når overføringen er bokført av DNB ser du beløpet som er trukket i din transaksjonsliste for avsenderkontoen. Samtidig finner du det overførte beløpet i transaksjonslisten for mottakerkontoen.

Håndteringstiden for overføringer er den samme som for uttak til en annen valuta.

Overføring (veksling) mellom to ulike Kameo-kontoer er nå gebyrfritt.


Låntakerens avgifter

For deg som låner penger gjennom Kameo tar vi en avgift på 2-5% av lånebeløpet for utført kredittvurdering, markedsføring og administrasjon av betalinger. Du betaler kun når låneauksjonen er avsluttet, og avgiften godkjennes av deg på forhånd. I tillegg risikerer du å måtte betale gebyrer ved eventuelle brudd på avtalte vilkår. Her ser du en oversikt over hvilke avgifter og gebyr som gjelder pr. dags dato.

Arrangementsgebyr:  3-5% av lånesum, som angitt i lånetilbud
Administrasjonsgebyr, engangsbeløp for lån som er delt i flere transjer: 5 000 kr
Forsinket rentebetaling: 2 500 kr
Forsinket tilbakebetaling av hovedstol* 25 000 kr
Endringer i avtalt sikkerhet som ikke straks blir kommunisert til Kameo: 25 000 kr
Førtidig delbetaling av lån (ikke annuitet- eller serielån): 10 000 kr
Mislighold av låneavtale: 25 000 kr
Utøvelse av opsjon: Minimum 1,5% av lånesum

* Egne betingelser for annuitetslån
Dersom du ikke betaler det forfalte beløp på en Rentebetalingsdag eller Tilbakebetalingsdag vil du måtte betale forsinkelsesrente til Långiver på det forfalte beløpet frem til betaling skjer, med en rente tilsvarende Renten pluss 2 prosentpoeng p.a. og for øvrig i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Vil du vite mer?

Om du har flere spørsmål kan du kontakte kundeservice ved å sende en e-post til helpdesk@kameo.no eller ringe (+47) 24 07 60 40. Vi hjelper deg gjerne!