Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Statistikk

Her får du tilgang til statistikk over Kameos låneportefølje. Ved å bruke rullefunksjonen kan du enkelt se årlig statistikk, som strekker seg tilbake til 2016.  Total 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Beløp utlånt via plattformen (i NOK) 4 697 379 157 1 154 016 701 1 293 120 263 1 151 992 868 596 872 582 264 757 518 119 257 140 110 096 936 7 265 149
Antall lån (#) 1 033 220 259 203 139 95 56 53 8
Antall finansierte prosjekter (#) 359 97 119 101 70 50 34 29 7
Tilbakebetalt beløp (i NOK) 3 359 115 424 1 279 647 077 933 093 149 578 715 535 310 512 670 154 822 047 83 016 811 18 615 585 692 550
Totalt utbetalt rente (i NOK) 362 332 935 127 069 958 105 184 954 66 809 467 35 456 140 12 599 973 10 942 490 4 237 516 32 437
Gjennomsnittlig utlovet rente (%) 9,2% 10,4% 8,5% 8,4% 9,1% 9,5% 10,2% 9,4% 9,5%
Totalt misligholdte lån (i NOK) 47 651 150 4 960 500 7 442 250 9 494 600 5 361 050 11 266 050 2 350 000 4 897 500 1 879 200
Totale lån som har blitt misligholdt, der inndrivelsesprosessen er avsluttet  (i NOK) 22 866 650   468 250 994 600 3 361 050 11 266 050   4 897 500 1 879 200
Totalt tilbakebetalt beløp etter avsluttede inndrivelsesprosesser (i NOK) 22 866 650   468 250 994 600 3 361 050 11 266 050   4 897 500 1 879 200
Tap 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekreftet tap på misligholdte lån (%) 0,0%                
                   
Lån under mislighold der tap kan bli konstatert 24 784 500 4 960 500 6 974 000 8 500 000 2 000 000   2 350 000    
                   
Mislighold av lån på Kameos plattform                  
Antall lån i perioden 1 033 220 259 203 139 95 56 53 8
Antall lån i perioden som er misligholdt 18 1 4 5 2 3 1 1 1
Andel lån som er misligholdt mot totalt antall formidlede lån (%) 1,7 % 0,5 % 1,5 % 2,5 % 1,4 % 3,2 % 1,8 % 1,9 % 12,5 %
                   
Beløp formidlet av Kameo utenom plattformen (NOK) 244 094 394 244 094 394              
                   
Totalt beløp fomidlet av Kameo - på og utenfor plattform (NOK) 4 941 473 551 1 398 111 095 1 293 120 263 1 151 992 868 596 872 582 264 757 518 119 257 140 110 096 936 7 265 149

*Volumvektet og per år


Seneste oppdatering: 2024-01-01

Statistikken gjelder alle tre plattformer (Sverige, Norge & Danmark)

Subnav link fixer