Statistikk

Totalt utlånt
Antall lån 304
Totalt tilbakebetalt
Tilbakebetalte lån 176
Utbetalt rente
Gjennomsnittlig rente 9,50%
Aktuelle forsinkede betalinger 0
Totalt forsinkede betalinger
Gjennomsnittlig rente etter estimerte tap 9,22%
Tilbakebetalt misligholdte lån
Bekreftet tap 2 350 000 kr
Bekreftet tap i % av totalt utlånt 0,28%
Gjennomsnittlig rente etter bekreftede tap 9,22%
*For totale volumer regner vi i NOK og bruker gjennomsnittlige valutakurser ett år tilbake:
NOK 100 = SEK ~100,540 samt DKK ~70,887
Seneste oppdatering: 2020-09-25
Utlånt
Antall lån 95
Tilbakebetalt
Tilbakebetalte lån dette året 74
Utbetalt rente
Gjennomsnittlig rente 9,4%
*För totala volymer räknar vi i SEK och använder oss av de genomsnittliga växelkurserna för 2019:
NOK 100 = SEK ~107,466 samt DKK ~75,778
Utlånt
Antall lån 60
Tilbakebetalt
Tilbakebetalte lån dette året 44
Utbetalt rente
Gjennomsnittlig rente 10,2%
*For totale volumer regner vi i NOK og bruker gjennomsnittlige valutakurser for 2018:
NOK 100 = SEK ~106,166 & DKK ~77,248
Utlånt
Antall lån 52
Tilbakebetalt
Tilbakebetalte lån dette året 14
Utbetalt rente
Gjennomsnittlig rente 9,4%
*For totale volumer regner vi i NOK og bruker gjennomsnittlige valutakurser for 2017:
NOK 100 = SEK ~102,572 & DKK ~79,341
Utlånt 11 818 500 SEK
Antall lån 10
Tilbakebetalt 1 300 000 SEK
Tilbakebetalte lån dette året 2
Utbetalt rente 157 245 SEK
Gjennomsnittlig rente 9,5%
Risikoklasse Utlånt, kr i % Gjennomsnittlig rente
Gjennomsnittlig rente netto
A
9,0% 6,8% 6,8%
B
62,2% 9,1% 9,1%
C
24,1% 10,8% 9,6%
D
3,5% 12,2% 12,2%
E
1,1% 13,6% 13,6%
Total
100% 9,50% 9,22%
Lånenummer Status Risikoklasse Plattform Beløp Sikkerhet
2353* Konkurs D SE 1 000 000 SEK Morseselskapsgaranti
1765* Konkurs C SE 5 000 000 SEK Eiendomspant
1930* Forsinket tilbakebet. C NO 1 100 000 NOK Aksjepant/personlig kausjon
1972* Forsinket tilbakebet. C NO 1 100 000 NOK Aksjepant/personlig kausjon
2199** Forsinket tilbakebet. C NO 2 350 000 NOK Eiendomspant

* Fullt tilbakebetalt.

** Låntaker har pga. manglende salgsomsetning ikke kunnet tilbakebetale lånet i tide. En tvangsprosess er fortsatt i gang mot både låntaker og kausjonister. Kravet mot låntaker/kausjonister opprettholdes, men på bakgrunn av en foreløpig vurdering av sakens utfall, har Kameo valgt at tapsføre lånet i sin statistikk.

Lurer du på hvordan Kameo håndterer manglende betalinger? Klikk her.
Statistikken gjelder alle tre plattformer (Sverige, Norge & Danmark).
Å investere via Kameo innebærer risiko som kan påvirke din avkastning. Les mer her