Statistikk

Totalt utlånt
Antall lån
---
Totalt tilbakebetalt
Tilbakebetalte lån
---
Utbetalt rente
Gjennomsnittlig rente
Aktuelle forsinkede betalinger 2 000 000 NOK
Totalt forsinkede betalinger
Gjennomsnittlig rente etter estimerte tap
Tilbakebetalt misligholdte lån
Bekreftet tap 2 350 000 kr
Bekreftet tap i % av totalt utlånt
---
Gjennomsnittlig rente etter bekreftede tap
*For totale volumer regner vi i NOK og bruker gjennomsnittlige valutakurser ett år tilbake:
NOK 100 = SEK ~ samt DKK ~
Seneste oppdatering: 2021-11-26
Utlånt
Antall lån 138
Tilbakebetalt
Tilbakebetalte lån dette året 70
Utbetalt rente
Gjennomsnittlig rente 9,15%
*For totale volumer regner vi i NOK og bruker gjennomsnittlige valutakurser for 2020:
NOK 100 = SEK ~97,857 & DKK ~69,586
Utlånt
Antall lån 95
Tilbakebetalt
Tilbakebetalte lån dette året 74
Utbetalt rente
Gjennomsnittlig rente 9,4%
*För totala volymer räknar vi i SEK och använder oss av de genomsnittliga växelkurserna för 2019:
NOK 100 = SEK ~107,466 samt DKK ~75,778
Utlånt
Antall lån 60
Tilbakebetalt
Tilbakebetalte lån dette året 44
Utbetalt rente
Gjennomsnittlig rente 10,2%
*For totale volumer regner vi i NOK og bruker gjennomsnittlige valutakurser for 2018:
NOK 100 = SEK ~106,166 & DKK ~77,248
Utlånt
Antall lån 52
Tilbakebetalt
Tilbakebetalte lån dette året 14
Utbetalt rente
Gjennomsnittlig rente 9,4%
*For totale volumer regner vi i NOK og bruker gjennomsnittlige valutakurser for 2017:
NOK 100 = SEK ~102,572 & DKK ~79,341
Utlånt 11 818 500 SEK
Antall lån 10
Tilbakebetalt 1 300 000 SEK
Tilbakebetalte lån dette året 2
Utbetalt rente 157 245 SEK
Gjennomsnittlig rente 9,5%
Risikoklasse Utlånt, kr i % Gjennomsnittlig rente
Gjennomsnittlig rente netto
A
B
C
D
E
Total
100%
Lånenummer Status Risikoklasse Plattform Beløp Sikkerhet
2353* Konkurs D SE 1 000 000 SEK Morseselskapsgaranti
1765* Konkurs C SE 5 000 000 SEK Eiendomspant
1930* Forsinket tilbakebet. C NO 1 100 000 NOK Aksjepant/personlig kausjon
1972* Forsinket tilbakebet. C NO 1 100 000 NOK Aksjepant/personlig kausjon
2199** Forsinket tilbakebet. C NO 2 350 000 NOK Eiendomspant
3358 Forsinket tilbakebet. E NO 2 000 000 NOK Factoringpant/personlig kausjon

* Fullt tilbakebetalt.

** Låntaker har pga. manglende salgsomsetning ikke kunnet tilbakebetale lånet i tide. En tvangsprosess er fortsatt i gang mot både låntaker og kausjonister. Kravet mot låntaker/kausjonister opprettholdes, men på bakgrunn av en foreløpig vurdering av sakens utfall, har Kameo valgt at tapsføre lånet i sin statistikk.

Lurer du på hvordan Kameo håndterer manglende betalinger? Klikk her.
Statistikken gjelder alle tre plattformer (Sverige, Norge & Danmark).
Å investere via Kameo innebærer risiko som kan påvirke din avkastning. Les mer her