Statistikk

Totalt utlånt
Antall lån 279
Totalt tilbakebetalt
Tilbakebetalte lån 165
Utbetalt rente
Gjennomsnittlig rente 9,53%
Aktuelle forsinkede betalinger 0
Totalt forsinkede betalinger
Gjennomsnittlig rente etter estimerte tap 9,21%
Tilbakebetalt misligholdte lån
Bekreftet tap 2 350 000 kr
Bekreftet tap i % av totalt utlånt 0,32%
Gjennomsnittlig rente etter bekreftede tap 9,21%
*For totale volumer regner vi i NOK og bruker gjennomsnittlige valutakurser ett år tilbake:
NOK 100 = SEK ~102,764 samt DKK ~72,010
Seneste oppdatering: 2020-07-17
Utlånt
Antall lån 95
Tilbakebetalt
Tilbakebetalte lån dette året 74
Utbetalt rente
Gjennomsnittlig rente 9,4%
*För totala volymer räknar vi i SEK och använder oss av de genomsnittliga växelkurserna för 2019:
NOK 100 = SEK ~107,466 samt DKK ~75,778
Utlånt
Antall lån 60
Tilbakebetalt
Tilbakebetalte lån dette året 44
Utbetalt rente
Gjennomsnittlig rente 10,2%
*For totale volumer regner vi i NOK og bruker gjennomsnittlige valutakurser for 2018:
NOK 100 = SEK ~106,166 & DKK ~77,248
Utlånt
Antall lån 52
Tilbakebetalt
Tilbakebetalte lån dette året 14
Utbetalt rente
Gjennomsnittlig rente 9,4%
*For totale volumer regner vi i NOK og bruker gjennomsnittlige valutakurser for 2017:
NOK 100 = SEK ~102,572 & DKK ~79,341
Utlånt 11 818 500 SEK
Antall lån 10
Tilbakebetalt 1 300 000 SEK
Tilbakebetalte lån dette året 2
Utbetalt rente 157 245 SEK
Gjennomsnittlig rente 9,5%
Risikoklasse Utlånt, kr i % Gjennomsnittlig rente
Gjennomsnittlig rente netto
A
8,1% 6,6% 6,6%
B
62,4% 9,1% 9,1%
C
24,8% 10,8% 9,6%
D
3,6% 12,1% 12,1%
E
1,0% 13,5% 13,5%
Total
100% 9,53% 9,21%
Lånenummer Status Risikoklasse Plattform Beløp Sikkerhet
2353* Konkurs D SE 1 000 000 SEK Morseselskapsgaranti
1765* Konkurs C SE 5 000 000 SEK Eiendomspant
1930* Forsinket tilbakebet. C NO 1 100 000 NOK Aksjepant/personlig kausjon
1972* Forsinket tilbakebet. C NO 1 100 000 NOK Aksjepant/personlig kausjon
2199** Forsinket tilbakebet. C NO 2 350 000 NOK Eiendomspant

* Fullt tilbakebetalt.

** Selskapet har ikke kunnet tilbakebetale lånet ved forfallsdato. Årsaken til dette er at salget av leilighetene har tatt lengre tid enn forventet, dette har medført til at selskapet ikke har fått de salgsinntektene som skulle anvendes til å tilbakebetale lånet. Kameos partner Lindorff Capital AS realiserer sikkerheten på vegne av långiverne.

Lurer du på hvordan Kameo håndterer manglende betalinger? Klikk her.
Statistikken gjelder alle tre plattformer (Sverige, Norge & Danmark).
Å investere via Kameo innebærer risiko som kan påvirke din avkastning. Les mer her