Søk om lån til finansiering av eiendom eller andre prosjekter

Vi tilbyr ulike typer lån og finansieringsløsninger til bedrifter og eiendomsutviklere som vil vokse.

Hvilke lån kan du søke om?

4 grunner til å låne via Kameo

  • Tusenvis av potensielle investorer
  • Enkel og rask søkeprosess
  • Fleksible avtaler og sikkerhetsvilkår
  • Finansiering uten å gi opp eierskap i bedriften

Våre kriterier

Lånestørrelse


Fra 1 million til 25 millioner kroner

Vi tilpasser beløp, utbetaling og tilbakebetaling for å møte deres behov

Sikkerhet


Første og andre prioritet er akseptert

Du kan stille pant i eiendom og aksjer og personlig kausjon

Krav


Hvem kan søke lån?

For å søke lån må du ha et aksjeselskap, og ha registrert minst ett årsregnskap

Hvordan søker du om eiendomslån?

create_account

Uforpliktende søknad

Legg inn grunnleggende informasjon og få tilbakemelding innen 24 timer.  

Crowdfunding Kameo

Lånesøknad


Vi kontakter deg for å innhente nødvendig informasjon.

aprove_offer

Lånetilbud


Undersøk og godkjenn vilkårene i det bindende lånetilbudet fra Kameo. 

Hantering av pengar

Få finansiering


Ditt lån legges ut på vår plattform, og blir tilgjengelig for alle våre registrerte investorer. 

development_loan

Utbetaling


Lånet betales ut og alle rentebetalinger håndteres av Kameo for deg, på et sikkert vis. 

Kostnader og gebyrer
Kameo tar kun betalt av låntaker, ikke långiver. Som låntaker betaler du en avgift på 2-5% til Kameo for hvert lån du gjennomfører. I tillegg risikerer du å måtte betale gebyrer ved eventuelle brudd på avtalte vilkår. Her ser du en oversikt over hvilke avgifter og gebyr som gjelder pr. dags dato.

Arrangementsgebyr: 2-5% av lånesum, som angitt i lånetilbud
Registrering av pant: 2 500 kr
Forsinket rentebetaling eller tilbakebetaling: 2 500 kr
Endringer i avtalt sikkerhet som ikke straks blir kommunisert til Kameo: 10 000 kr
Førtidig delbetaling av lån (ikke annuitet- eller serielån): 10 000 kr
Mislighold av låneavtale: 25 000 kr

Kontakt

Referanse case

Juniorlån

Juniorlån til utleieportefølje

Selskap med en utleieportefølje benyttet Kameo til å øke belåningen på sin portefølje og dermed frigjorde egenkapital til nye investeringer.

Opplåning

Opplåning av eksisterende eiendom

Gjennom Kameo kunne selskapet øke belåningen på eksisterende eiendom basert på ny verdivurdering.

Brofinansiering

Brofinansiering av prosjektinntekter

Utvikler brofinansierte deler av sine inntekter fra et pågående prosjekt, og benyttet midlene til kjøp av tomt til neste prosjekt.