Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Investering i bedrifts- og eiendomslån med høy forventet rente

Bygg din egen investeringsportefølje med høy forventet avkastning! Alle lån er sikret med pant i eiendom eller personlig kausjon, og gir deg renteinntekter hver måned.

Invester i eiendomslån og få 8-20% i forventet avkastning

  • Lett å komme i gang
  • Minste investeringsbeløp 500 kr
  • Månedlige renteutbetalinger

Invester med høy avkastning via Kameo

Vi tilbyr en unik mulighet til å investere med høy avkastning ved å finansiere eiendomsprosjekter. Gjennom Kameos plattform kan du som investor bidra til finansieringen av ulike typer eiendomsprosjekter, fra boliger til kommersielle eiendommer, og dermed få en attraktiv avkastning på din investerte kapital. For investorer er dette en mulighet til å diversifisere

sin portefølje og investere med høy avkastning i spennende eiendomsprosjekter med stort potensial. Med tusenvis av långivere som er klare til å investere, er Kameo den perfekte investeringsplattformen for å sette ambisiøse eiendomsutviklere i forbindelse med investorer som søker etter attraktive investeringsmuligheter.

Kom i gang på tre minutter

create_account

Åpne konto

Fyll inn informasjon om deg selv og verifiser deg med BankID.

Hantering av pengar

Finn prosjekter

Finn prosjekter som passer din risikoprofil og ønsket rente. Velg mellom lån fra hele Skandinavia.

invest

Invester

Velg selv hvor mye du ønsker å investere i hvert lån. Du kan investere fra 500 kr.

returns

Følg investeringene

Logg inn på din konto og se hvordan investeringene vokser i takt med de månedlige rentebetalingene.

Aktuelle lån

Gå ikke glipp av neste investeringsmulighet

Meld deg på vårt nyhetsbrev, så blir du oppdatert hver gang vi legger ut et nytt lån.

Slik fungerer det

Statistikk

Her får du tilgang til statistikk over Kameos låneportefølje. Ved å bruke rullefunksjonen kan du enkelt se årlig statistikk, som strekker seg tilbake til 2016.  Total 2024* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Beløp utlånt via plattformen (i NOK) 5 160 564 675 518 601 918 1 098 600 301 1 293 120 263 1 151 992 868 596 872 582 264 757 518 119 257 140 110 096 936 7 265 149
Antall lån (#) 1 137 103 221 259 203 139 95 56 53 8
Antall finansierte prosjekter (#) 386 47 96 119 101 70 50 34 29 7
Tilbakebetalt beløp (i NOK) 3 899 127 981 540 012 557 1 279 647 077 933 093 149 578 715 535 310 512 670 154 822 047 83 016 811 18 615 585 692 550
Totalt utbetalt rente (i NOK) 421 407 442 58 642 114 127 502 351 105 184 954 66 809 467 35 456 140 12 599 973 10 942 490 4 237 516 32 437
Gjennomsnittlig utlovet rente (%) 9,4% 11,4% 10,4% 8,5% 8,4% 9,1% 9,5% 10,2% 9,4% 9,5%
Totalt misligholdte lån (i NOK) 115 054 526   30 791 081 33 197 425 25 312 220 5 361 050 11 266 050 2 350 000 4 897 500 1 879 200
Totale lån som har blitt misligholdt, der inndrivelsesprosessen er avsluttet  (i NOK) 65 545 575     24 329 555 16 812 220 3 361 050 11 266 050   4 897 500 1 879 200
Totalt tilbakebetalt beløp etter avsluttede inndrivelsesprosesser (i NOK) 65 545 575     24 329 555 16 812 220 3 361 050 11 266 050   4 897 500 1 879 200
Tap 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Bekreftet tap på misligholdte lån (%) 0,0%                  
                     
Lån under mislighold der tap kan bli konstatert 52 508 951   30 791 081 8 867 870 8 500 000 2 000 000   2 350 000    
                     
Mislighold av lån på Kameos plattform                    
Antall lån i perioden 1 137 103 221 259 203 139 95 56 53 8
Antall lån i perioden som er misligholdt 36 0 5 12 11 2 3 1 1 1
Andel lån som er misligholdt mot totalt antall formidlede lån (%) 3,2 % 0,0% 2,3 % 4,6 % 5,4 % 1,4 % 3,2 % 1,8 % 1,9 % 12,5 %
                     
Beløp formidlet av Kameo utenom plattformen (NOK) 285 560 784 38 958 140 246 602 644              
                     
Totalt beløp fomidlet av Kameo - på og utenfor plattform (NOK) 5 542 228 262 606 845 761 1 345 202 945 1 329 203 563 1 162 726 668 596 872 582 264 757 518 119 257 140 110 096 936 7 265 149

*Volumvektet og per år


Mislighold fordelt på risikoklasser - lån publisert på Kameos plattform Total 2024* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
                     
A 83 0 14 14 17 10 15 5 8 0
Totalt antall formidlede lån (#) 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Antall lån i mislighold (#) 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Misligholdsandel                    
B 697 82 145 164 130 88 53 24 7 4
Totalt antall formidlede lån (#) 18 0 5 2 7 1 3 0 0 0
Antall lån i mislighold (#) 2,6% 0,0% 3,4% 1,2% 5,4% 1,1% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Misligholdsandel                    
C 307 21 54 68 52 33 20 24 32 3
Totalt antall formidlede lån (#) 14 0 0 7 4 0 0 1 1 1
Antall lån i mislighold (#) 4,6% 0,0% 0,0% 10,3% 7,7% 0,0% 0,0% 4,2% 3,1% 33,3%
Misligholdsandel                    
D 45 0 8 13 4 6 4 3 6 1
Totalt antall formidlede lån (#) 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Antall lån i mislighold (#) 6,7% 0,0% 0,0% 23,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Misligholdsandel                    
E 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0
Totalt antall formidlede lån (#) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Antall lån i mislighold (#) 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Seneste oppdatering*: 2024-06-10

Statistikken gjelder alle tre plattformer (Sverige, Norge & Danmark)Definisjoner

Terminologi
Beskrivelse
Utlånt volum: Totale lån som Kameo har formidlet til Investorer
Prosjekt: Et prosjekt er det som låntaker søker finansiering for. Oppføringen av en eller flere bygninger på en eiendom, er et typisk eksempel på et prosjekt. Hos Kameo finansieres et prosjekt vanligvis løpende, med flere delfinansieringer av samme prosjekt. I statistikken er er hver delfinansiering omtalt som et lån, selv om hver delfinansiering har samme formål og er oftest er sikret på samme måte som andre delfinansieringer av samme prosjekt.
Lån:  Et lån som er fomidlet av Kameo, på eller utenfor plattformen. Et lån formidlet på plattformen består av tusevis av låneandeler som hver er finansiert av investorer på plattformen. Flere lån kan finansiere ett og samme prosjekt.
Mislighold: Et lån anses å være misligholdt når det er overdratt til Intrum Capital AS i tråd med den overdragelsesavtalen som inngås mellom hver investor i lån på plattformen og Intrum. Overdragelsen skal sikre profesjonell inndrivelse og kan derfor likestilles med at lånet går til tvangsmessig inndrivelse, selv om Intrum kan velge andre måter enn tvangsprosess for å drive inn gjelden. Ett typisk eksempel på grunn til overdragelse, er at en rentebetaling har forfalt og står ubetalt 50 dager etter forfall. Et annet eksempel er at låntaker har gått konkurs.
Gjennomsnittlig utlovet rente: Gjennomsnittet av den årsrenten som låntaker har lovet å betale, beregnet gjennom [her må vi forklare hvordan vi har beregnet størrelsen].
Misligholdt og avsluttet lån: Misligholdt lån der alle prosesser for å drive inn utestående beløp er avsluttet. 
Misligholdt lån under inndrivelse:  Lån som er misligholdt der en prosess for å drive inn betaling for utestående lån og renter fortsatt pågår.


Nysgjerrig og vil vite mer?

Säkerhet

Brukersikkerhet

I tråd med myndighetenes krav sørger vi for at nettsiden, plattformen og våre tjenester er sikre for deg å bruke. Les mer om brukersikkerhet.

Om crowdfunding konceptet

Om konseptet

Gjennom Kameo kan du investere direkte i eiendoms- og bedriftslån i Skandinavia, til en rente på 5 - 15 %. Konseptet kalles lånebasert crowdfunding. Les mer om lånebasert crowdfunding.

Risk och kreditbedömning

Risiko & kredittvurdering

Som med alle typer investeringer forekommer det risiko. Les mer om forventet avkastning og hvordan vi arbeider for å begrense risikoen.