Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Betalingstjenester og låneformidling

Kameo har gjennom Kameo Norge (org.nr. 932 468 532), norsk filial av det svenske selskapet Kameo Investment Platform AB (org.nr. 559435-0456), tillatelse fra den svenske Finansinspektionen til å tilby betalingstjenester i Norge. Kameo Norge er også registrert hos det norske Finanstilsynet som låneformidler.

Overvåking av utlånsaktivitet

Kameo overvåker og fører statistikk på all utlånsaktivitet, og vil kontakte långivere som nærmer seg gjeldende begrensninger eller hvor Kameo har mistanke om långiveren bedriver utlån på systematisk vis utover enkeltstående tilfeller. Dette skyldes at norske myndigheter har satt et tak på hvor mye hver enkelt investor kan låne ut via crowdlending-plattformer.

Långiveragent

I forholdet til låntaker representeres långiverne av Intrum Capital AS. Dette er nærmere regulert i avtalen du signerer når du investerer via Kameo. Kort oppsummert innebærer avtalen at Intrum kjøper alle andelene i lånet og det som drives inn fordeles mellom Intrum og långiverne. Dette sikrer at en profesjonell part følger opp misligholdte lån til det beste for investorene.

Les mer om samarbeidet med Intrum her.

Hva gjør Kameo med pengene mine?

Hantering av pengar

Når du gjør en overføring til din Kameo-konto, går pengene inn på en avsperret klientkonto hos DNB. Denne kontoen er adskilt fra Kameos egne konti og eiendeler. Alle våre kunders midler holdes på denne klientkontoen, men knyttes til hver kunde med de unike Kameo-kontonumrene. Midler på klientkontoen påvirkes ikke dersom Kameo skulle gå konkurs; midlene tilhører deg.  

Når et lån tilbakebetales, eller en rentebetaling gjøres, beregner og fordeler vårt system korrekte beløp til alle långivere automatisk. Norske Kameo-kontoer tømmes månedlig og pengene utbetales til den bankkontoen som du har registrert i tilknytning til din Kameo-konto.  

Midler som du overfører til Kameo for investering i lån dekkes ikke av noen garanti- eller sikringsordning. Kameo garanterer heller ikke for at låntaker kan tilbakebetale midler som lånes ut, eller at pantesikkerheter o.l. har en faktisk verdi som gjør tilbakebetaling mulig. 

Hvordan behandler Kameo dine data?

Säkerhet

Når du investerer gjennom Kameo gir du oss en del opplysninger som f.eks. navn, kontonummer og hvilke lån du investerer i. Vi behandler alle persondata konfidensielt og adskilt fra tredjeparter i tråd med persondataloven. Dette er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring

Låntaker har krav på å få vite hvem som har investert i lånet. De andre investorene vil derimot ikke bli kjent med din identitet før dette eventuelt er påkrevd i en tvangsprosess.  

Om Kameo skulle gå konkurs vil all data være tilgjengelig på vår server. I et slikt tilfelle vil bostyrer ha tilgang til dataene og håndtere dem i henhold til lovgivningen. 

Som finansforetak er Kameo underlagt lovgivning om IT- og IKT-sikkerhet, og vi gjør regelmessige risikovurderinger, vedlikeholder kontinuitetsplaner og rapporterer til tilsynsmyndigheter i tråd med dette regelverket. 

Meld fra om dine innloggings- og autentiseringsdata er på avveie!

Når du investerer gjennom Kameo, vil en del opplysninger om deg, dine økonomiske forhold, og dine bankkontoer være tilgjengelig på din Kameo-konto. For å få tilgang til disse opplysningene, må du logge inn på kameo.no med bruk av kode og et autentiseringsverktøy, eller med BankID/MitID/NemID. Autentiseringsverktøy kan være Google Authenticator, Microsoft Authenticator og lignende tredjepartstjenester. Når du er innlogget, kan du også gjøre investeringer med midler som måtte være tilgjengelig på din Kameo-konto, og uttak fra Kameo-kontoen til den tilknyttede bankkontoen.  

Dersom du har mistanke om at passordet ditt til din Kameo-konto er på avveie, er det viktig at du gir oss beskjed umiddelbart slik at vi kan kontrollere at det ikke har foregått uvedkommende aktivitet på din konto. 

Det samme gjelder dersom du mister din BankID/NemID/MitID, eller mistenker at noen uvedkommende har fått tilgang til dette. Dette gjelder også dersom du mistenker at noen uvedkommende har fått tilgang til andre autentiseringsverktøy som kan brukes for å logge inn på Kameo-kontoen din. 

Du underretter oss via epost til helpdesk@kameo.no eller ved å ringe kundeservice på +47 24 07 60 40. Ved epost, merk eposten DATAMISBRUK i emnefeltet. Ved mottak av slik underretning vil vi sperre bruk av kontoen din inntil vi får verifisert både nylig bruk og gjeldende tilganger. På denne måten kan vi beskytte dine data og midler. 

Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

returns

Mellom 2 og 5% av verdens totale BNP antas å være hvitvasket. Alle finansintitusjoner, også Kameo, overvåker transaksjoner og innhenter informasjon om kunder for å hindre hvitvasking og terrorfinansiering. Vi ber deg derfor om en del opplysninger når du oppretter konto hos Kameo, og vi vil også be deg bekrefte eller oppdatere informasjonen din med jevne mellomrom så lenge du er kunde hos oss. Mistenkelige transaksjoner og forhold melder vi alltid til Økokrim i tråd med hvitvaskingsloven. Les mer om hvorfor Kameo stiller deg spørsmål her.  

Har du spørsmål om hvitvasking eller vår KYC, kan du kontakte vår Compliance-ansvarlig på compliance@kameo.no