Konsesjon fra det danske Finanstilsynet

Kameo ApS har konsesjon som betalingsforetak fra Finanstilsynet i Danmark, og opererer i Sverige og Norge gjennom filialer. Begge disse filialene er registrerte låneformidlere. Vi følger de samme rutiner som bankene med hensyn til ID-kontroll, håndtering av persondata, kundekontroll og tiltak mot hvitvasking. 

En konsesjon fra det danske Finanstilsynet innebærer en rekke krav. Vi har derfor innført nødvendige interne rutiner, og samarbeider med ledende eksterne rådgivere for å være sikker på at vi møter kravene. Våre viktigste samarbeidspartnere er BankID, DNB, Deloitte, KPMG, Nordic Trustee, Trapets, Bisnode og våre juridiske rådgivere Delphi og Kluge. 

En sentral del av konsesjonen er et kapitalkrav, som innebærer at vi må rapportere til det danske Finanstilsynet at vi har tilstrekkelig med egenkapital. Dette er innført for å redusere sannsynligheten for at vi skal kunne gå konkurs.

Kameo Norwegian Branch, med organisasjonsnummeret 916 253 192, er en del av det danske selskapet Kameo ApS. Kameo Norwegian Branch er registrert som låneformidler hos det norske Finanstilsynet. 

Kameo Svensk Filial, med organisasjonsnummeret 516410-0454, er også en del av Kameo ApS. Selskapet er registrert hos det svenske finanstilsynet, og har tillatelse til å tilby betalingstjenester i Sverige.

Her kan du lese mer om våre tillatelser fra Finansinspektionen og Finanstilsynet.

Håndtering av penger

Hantering av pengar

For å opprettholde kravene i vår konsesjon, følger vi strenge rutiner for håndtering av våre investorers penger. Når du gjør en overføring til din Kameo-konto, går pengene inn på en avsperret klientkonto hos DNB. Denne kontoen er adskilt fra Kameos egne konti og eiendeler. Alle våre kunders midler holdes på denne klientkontoen, men knyttes til hver kunde med de unike Kameo-kontonumrene. 

Midler på klientkontoen påvirkes ikke om Kameo skulle gå konkurs, de tilhører deg. Så snart du investerer i et lån, er det imidlertid en risiko for at du kan tape deler av eller hele investeringen. Alle inn- og utbetalinger til Kameo (og klientkontoen) er sikre og beskyttes som vanlige bankoverføringer. 

Vi har utviklet et eget IT-system som vi bruker for å håndtere alle transaksjoner til og fra klientkontoen på en sikker måte. Når et lån tilbakebetales, eller en rentebetaling gjøres, beregner og fordeler vårt system korrekte beløp til alle långivere automatisk. Kameos styre kontrollerer jevnlig klientkontoen og vårt system, og alle transaksjoner blir årlig revidert av våre revisorer KPMG og Deloitte. 

Håndtering av informasjon

Säkerhet

Vi vil gjerne være en døråpner til finansmarkedet. Vi forsøker derfor så godt vi kan å være åpne, og vise alle våre lån uansett om de går bra eller dårlig. Vi tror at mer åpenhet vil føre til at vi blir en mer attraktiv plattform. Vi må også tilfredsstille en rekke krav, blant annet fra Finanstilsynet. Det betyr at vi må samle inn en del informasjon fra våre kunder. All persondata behandles konfidensielt og adskilt fra tredjeparter i tråd med persondataloven.  

Ingen andre investorer på plattformen vil kjenne til de øvrige investorenes identitet. All informasjon som lagres er konfidensiell og ingen tredjepart har tilgang uten vår godkjennelse. All informasjon lagres i minimum fem år, som er i tråd med myndighetenes krav. Om Kameo skulle gå konkurs eller på andre måter ikke lenger være operativ, kommer all informasjon til å være på vår server og våre juridiske rådgivere vil kunne administrere og håndtere de siste rente- og nedbetalinger. 

All kundedata lagres på vår server som administreres av Ipeer, et datterselskap av Telia. Serverens fysiske lokasjon er et driftssenter i Karlstad, og den er gjenstand for løpende vedlikehold og sikkerhetsovervåking. Det tas jevnlige backup. 

Våre nettsider er beskyttet med kryptering og vår nettsides sikkerhetsløsning er den samme som blant annet benyttes av Nasa, Interpol og Oslo Børs. Både serveren og vårt system, inkludert våre underleverandører, er gransket av relevante myndigheter og godkjente i forbindelse med vår konsesjonssøknad. 

Tiltak mot hvitvasking

returns

Kameo er under Finanstilsynets løpende tilsyn, og for å tilfredsstille kravene i konsesjonen har vi innført tiltak for å unngå hvitvasking og terror-finansiering over plattformen. Derfor er kundekontrollen og ID-verifiseringen så viktige.

Vi jobber hardt med vår kundekontroll (know-your-customer), og forsikrer oss blant annet om at vi kjenner våre kunders identitet og hvor pengene kommer fra. Av samme grunn har vi også innført rutiner for å overvåke aktiviteter og rutiner på vår plattform. Vi håper og tror at du har forståelse for våre tiltak, selv om det innebærer at registreringsprosessen kan oppleves som noe tungvint. All mistenkelig aktivitet vil bli politianmeldt. 

Vi samarbeider med blant annet våre juridiske rådgivere, revisorer,  Trapets og DNB for å sikre oss at vi alltid følger gjeldende regler mot hvitvasking og terrorfinansiering.