Konsesjon som betalingsforetak

Kameo har konsesjon som betalingsforetak fra det danske Finanstilsynet. Gjennom lokale registreringer i Norge og Sverige kan Kameo tilby låneformidling i hele Skandinavia.

Kameo Norwegian Branch, med organisasjonsnummeret 916 253 192, er en del av Kameo ApS og er registrert som låneformidler hos det norske Finanstilsynet.

Overvåking av utlånsaktivitet

Kameo overvåker og fører statistikk på all utlånsaktivitet, og vil kontakte långivere som nærmer seg gjeldende begrensninger eller hvor Kameo har mistanke om långiveren bedriver utlån på systematisk vis utover enkeltstående tilfeller. Dette skyldes at norske myndigheter har satt et tak på hvor mye hver enkelt investor kan låne ut via crowdlending-plattformer.

Långiveragent

I forholdet til låntaker representeres långiverne av Intrum Capital AS. Dette er nærmere regulert i avtalen du signerer når du investerer via Kameo. Kort oppsummert innebærer avtalen at Intrum kjøper alle andelene i lånet og det som drives inn fordeles mellom Intrum og långiverne. Dette sikrer at en profesjonell part følger opp misligholdte lån til det beste for investorene.

Les mer om samarbeidet med Intrum her.

Hva gjør Kameo med pengene mine?

Hantering av pengar

Når du gjør en overføring til din Kameo-konto, går pengene inn på en avsperret klientkonto hos DNB. Denne kontoen er adskilt fra Kameos egne konti og eiendeler. Alle våre kunders midler holdes på denne klientkontoen, men knyttes til hver kunde med de unike Kameo-kontonumrene. Midler på klientkontoen påvirkes ikke om Kameo skulle gå konkurs, de tilhører deg. 

Når et lån tilbakebetales, eller en rentebetaling gjøres, beregner og fordeler vårt system korrekte beløp til alle långivere automatisk. Norske Kameo-kontoer tømmes ukentlig og pengene utbetales til ditt registrerte kontonummer. 

Hvordan behandler Kameo dine data?

Säkerhet

Når du investerer gjennom Kameo gir du oss en del opplysninger som f.eks. navn, kontonummer og hvilke lån du investerer i. Vi behandler alle persondata konfidensielt og adskilt fra tredjeparter i tråd med persondataloven. Dette er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring.

Låntaker har krav på å få vite hvem som har investert i lånet. De andre investorene vil derimot ikke bli kjent med din identitet før dette eventuelt er påkrevd i en tvangsprosess. 

Om Kameo skulle gå konkurs vil all data være tilgjengelig på vår server. I et slikt tilfelle vil bostyrer ha tilgang til dataene og håndtere dem i henhold til lovgivningen.

Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

returns

Mellom 2 og 5% av verdens totale BNP antas å være hvitvasket. Alle finansintitusjoner, også Kameo, overvåker transaksjoner og innhenter informasjon om kunder for å hindre hvitvasking og terrorfinansiering. Vi ber deg derfor om en del opplysninger når du oppretter konto hos Kameo. Mistenkelige transaksjoner melder vi alltid til Økokrim i tråd med regelverket. Les mer om hvorfor Kameo stiller deg spørsmål her. 

Har du spørsmål om hvitvasking eller vår KYC, kan du kontakte vår Compliance-ansvarlig compliance@kameo.no