Spørsmål og svar om konseptet og Kameos virksomhet

Generelle spørsmål og svar

Allmänna frågor och svar

Generelt

Generelle spørsmål

Frågor och svar om företagslån

Lånetakere

Spørsmål for lånetakere

Frågor och svar om att investera med crowdfunding

Lånegivere

Spørsmål for lånegivere

Generelle spørsmål og svar

Allmänna frågor och svar

Generelle spørsmål

  • Del:

Hva gjør Kameo?

Kameo er en plattform for lånebasert crowdfunding, der personer og institusjoner kan investere i bedriftslån til entreprenører slik at de kan gjennomføre eiendomsprosjekter eller utvikle bedriften ved hjelp av finansieringen fra Kameo. Vi tar oss av administrasjonen av lånet, oppretter de juridiske dokumentene som kreves og gjennomfører kredittanalyser av alla prosjekter innen de publiseres på markedsplassen. Kameo innehar også rollen som låneagent for låneavtalen. Det innebærer at Kameo håndterer prosessen ved eventuelle betalingsproblemer. 

Er Kameo godkjent av Finanstilsynet?

Kameo har tillatelse fra Finanstilsynet for håndtering av betalingstjenester i Norge.

For hvilken tidsperiode angis lånerenten?

Det er alltid den årlige renten som angis.

Når betales rente og amortisering?

Lånetageren betaler renten månedsvis, men kan velge om amortiseringen skal skje månedsvis, kvartalsvis eller på sluttdagen. 

Er det amorteringskrav?

Nei, du kan velge å betale tilbake hele lånebeløpet på lånets sluttdag.

Hva innebærer det at Kameo er godkjent av Finanstilsynet?

Godkjennelse fra Finanstilsynet innebærer mange krav og bestemmelser. Vi har derfor strenge interne rutiner og samarbeider tett med ledende eksterne rådgivere for å sikre at vi alltid følger de juridiske kravene. Kameo følger samme rutiner som bankene når det gjelder blant annet kontroll av ID, håndtering av data og tiltak mot hvitvasking. Godkjennelsen krever også at vi setter av kapital som blant annet skal finansiere forvaltningen av lån som formidles via plattformen, dersom Kameo skulle opphøre.