Låntakere

Frågor och svar om företagslån

Spørsmål for låntakere

  • Del:

Hva koster det å låne gjennom Kameo?

Kameo tar en fast avgift på lånebeløpet. Avgiften varierer mellom 2- 5 %. Administrasjonsgebyr tilkommer ved forsinket rente- eller tilbakebetaling, i tillegg til standard forsinkelsesrente.

Hvem kan låne gjennom Kameo?

For å låne gjennom Kameo må låntaker:

  • Være registrert som aksjeselskap i Skandinavia
  • Ha positiv egenkapital
  • Kunne fremvise oppdatert finansiell informasjon (ikke eldre enn tre måneder)
  • Ha levert inn minst et årsregnskap
  • Oppnå godkjent kredittvurdering fra UC og Bisnode, eller lignende.

Hva skjer om lånet ikke blir fulltegnet?

Låntaker kan velge å akseptere lånet selv om det ikke matcher hele det ønskede beløpet.  

Kan jeg som låntaker når som helst avslutte en auksjon?

Vilkår for lånet reguleres i hvert enkelt lånetilbud. Dersom auksjonen er vellykket, vil avgiften til Kameo påløpe samtidig som det vil være plikt til å svare renter for den avtalte minsteperioden. 

Hvordan avgjøres det hvilken rente jeg får på lånet?

Rentenivået vi setter avgjøres av kredittvurderingen og verdien på den sikkerhet selskapet stiller for lånet. Rentesatsene reflekterer vår oppfatning av en rettferdig avkastning i forhold til den risiko det respektive lånet innebærer. Kredittvurderingen er basert på kriterier vi får fra kredittopplysningsselskapene UC og Bisnode. I tillegg understøttes vurderingen ytterligere av vår interne kredittmodell. Det er vår policy å aldri sette en bedre kredittvurdering enn den eksterne vurderingen bortsett fra i særskilte tilfeller, f.eks. når sikkerheten er bedre enn normalt.

Hvorfor låne gjennom Kameo?

Gjennom Kameo kan du finansiere ditt selskap eller eiendomsprosjekt.

  • Tilgang på kapital fra privatpersoner
  • Finansiering uten å måtte oppgi eierskap
  • Enkel og rask søknadsprosess
  • Attraktiv årlig rentekostnad på 5-15%