Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Låntakere

Låntakere

Hvem kan låne gjennom Kameo, og hvordan fastsettes renten? Få svar på låntakernes ofte stilte spørsmål her.

  • Del:

For å låne gjennom Kameo må låntaker som utgangspunkt: 

  • Være registrert som aksjeselskap i Skandinavia
  • Ha positiv egenkapital
  • Kunne fremvise oppdatert finansiell informasjon (ikke eldre enn tre måneder)
  • Ha levert inn minst et årsregnskap
  • Oppnådd godkjent kredittvurdering fra UC, Bisnode eller tilsvarende

Ønsker du å søke lån via Kameo har du flere alternativer: 

  • Søk via skjemaet her på hjemmesiden. Du kan velge å bli kontaktet av en analytiker eller fylle ut selve søknadsskjemaet med en gang. 
  • Kontakt vår helpdesk på helpdesk@kameo.no eller på tlf. 24 07 60 40, så setter vi deg i kontakt med en analytiker.

Før du kontakter oss er det lurt å ha noen grunnleggende opplysninger tilgjengelig: Det kan f.eks. være prosjektplaner og budsjetter, informasjon om bedriften og personene bak og hvordan du ser for deg å betale tilbake lånet. Jo tidligere vi får tilgang til denne informasjonen, jo raskere kan vi behandle forespørselen din.

Du vil fortløpende bli kontaktet av en analytiker, som regel over telefon, for ytterligere informasjon om prosjektet. Etter en innledende samtale vil du få en rask tilbakemelding om det er aktuelt å gå videre med lånesøknaden, samt en indikasjon på rente- og kostnadsnivå. Er dette i tråd med dine og bedriftens forventninger, starter vi umiddelbart vår interne kredittvurderingsprosess.

Hvis bedriften ikke oppfyller de grunnleggende kravene, vil du bli informert om dette.

Kameos behandlingstid avhenger av hvor raskt vi mottar nødvendig dokumentasjon. Har du prosjektdokumentasjon mm. klart fra start kan du forvente et svar innen en ukes tid.  

I løpet av denne uken blir søknaden din behandlet av ansvarlig analytiker og presentert i vår kredittkomité. Medlemmene i Kameos kredittkomité har erfaring fra blant annet utbygging, regnskap og jus.

Når søknaden blir vurdert av kredittkomitéen er det tre mulige utfall:

Godkjent - Lånet ditt er godkjent

Avvist - Kameo kan ikke godkjenne og publisere lånet ditt.

På vent - Tilleggsinformasjon er nødvendig, eller spesifikke spørsmål må besvares før kredittkomitéen kan ta en endelig beslutning om lånesøknaden din.

Lånet er godkjent for å legges ut på Kameos plattform. Du vil motta et skriftlig tilbud med årlig rente, etableringsgebyr andre lånevilkår. Det er helt opp til deg og bedriften om dere ønsker å takke ja til tilbudet.

Er det ønskelig å inngå en låneavtale, sender vi et bindende lånetilbud som signeres digitalt.

Avhengig av når du trenger finansiering, settes en dato for publisering på plattformen og forslag til tegningsperiode (perioden investorene kan tegne seg i lånet). Vær oppmerksom på at lengden på tegningsperioden kan variere med type lån og beløp.

Garantert fulltegnet lån - Har du behov for et bestemt beløp til en bestemt dato, kan et garantert fulltegnet lån være en god løsning, spesielt ved større lånebeløp. Etableringsgebyr for denne lånetypen er høyere, men Kameos garantister sikrer at lånet fulltegnes ved tegningsperiodens avslutning, og du er dermed garantert finansiering.  Les mer om garantert fulltegnet lån her

Ikke garantert fulltegnet lån - lånet publiseres på Kameos plattform hvor investorene kan tegne seg for de andelene de ønsker. Tegningsperioden vil normalt være rundt to uker, noen lån tegnes raskere og andre kan det være nødvendig å forlenge tegningsperioden for.

Kameo tar seg av alt det administrative, men det er viktig at du som låntaker er tilgjengelig når vi sender deg lånetilbudet for signatur og plattformtekst til godkjennelse. Plattformteksten er en presentasjon til potensielle investorer om bedriften og lånets formål. Det er ditt ansvar at all informasjon til investorene er nøyaktig og oppdatert.

I løpet av tegningsperioden kan investorene på plattformen kjøpe eller reservere bud i lånet. Selv om lånet er 100% fulltegnet, kan det hende at vi ikke har mottatt alle betalinger, og det er normalt at tegningsprosenten kan svinge i takt med at noen reservasjoner forfaller og erstattes av andre. Du vil selvfølgelig bli varslet når nærmer oss å ha mottatt alle innbetalinger.

Mens vi behandler innbetalingene, kan du bidra til å sikre en rask betalingsprosess ved å sørge for at eventuelle pantedokumenter blir signert og sendt til tinglysning i god tid.

Når lånet er utbetalt, må du først og fremst sørge for at du betaler månedlig rente og evt. avdrag til Kameo i tide. Du vil motta en oversikt over rentebetalinger sammen med fakturaen din, og du er selvfølgelig velkommen til å sette opp en betalingsavtale slik at alle betalinger går automatisk.

Den ansvarlige analytikeren vil også med jevne mellomrom kontakte deg for å høre hvordan prosjektet går, og følge opp eventuelle milepæler og kovenanter som inngår i lånevilkårene.

Dersom bedriften din har ferdigstilt prosjektet raskere enn forventet, har du muligheten til å betale tilbake hele eller deler av lånet før forfall. Hvis du ønsker å tilbakebetale hele beløpet, er dette gebyrfritt etter 3 måneder med et varsel på minst 5 bankdager. Som regel er det enklest å tilbakebetale lånet i forbindelse med en rentebetaling, men vi er selvfølgelig fleksible hvis du ønsker en annen betalingsdato.

Ønsker du å gjøre en delvis tilbakebetaling av lånet, krever vi at du betaler et administrativt gebyr til oss, som opplyst under "Avgifter" i footeren. Gebyret skal dekke kostnader Kameo har knyttet til den ekstra låneadministrasjonen. 

Kameo frigjør kun pant/annen sikkerhet knyttet til lånet når det er tilbakebetalt i sin helhet.