Garantert fulltegnet lån

Kameo har sammen med sin største eier ABG Sundal Collier samlet en gruppe kapitalsterke investorer som garanterer at enkelte av Kameos lån fulltegnes. I et "garantert fulltegnet lån" har Kameo inngått avtale med slike investorer om at de fyller lånet dersom vår vanlige crowd ikke tar hele lånet gjennom auksjonen på plattformen. 

  • Del:

Garantistene garanterer lån etter å ha fått presentert prosjekt og vilkår for lånet, og tar beslutning om garanti fra lån til lån. Langt fra alle lån på Kameos plattform er garantert fulltegnet, og de lånene som har denne egenskapen er merket som dette på plattformen. Ordningen sikrer at Kameo kan tilby større lån til profesjonelle aktører som ikke kan risikere at vi publiserer lån som ikke fulltegnes, og du som investor trenger ikke å bekymre deg for om crowden ikke skulle fylle hele lånet.

Garantistene mottar en garantipremie for det beløpet de kommitterer. Dersom crowden ikke fyller lånet, deltar garantistene i lånet på lik linje og samme vilkår som crowden ellers. For oss er dette et ekstra verktøy for å inkludere alle i finansmarkedet og åpne nye muligheter for alle typer investorer.