Generelle spørsmål og svar

Generelt

Hva er crowdlending, og hva betyr det at Kameo har tillatelse fra det danske Finanstilsynet? Få svar på generelle spørsmål her.

  • Del:

Kameo er en plattform for lånebasert crowdfunding, også kalt crowdlending. Her kan privatpersoner og bedrifter investere direkte i lån til eiendomsprosjekter eller småbedrifter. Eiendomsutviklere og småbedriftene kan på sin side gjennomføre flere prosjekter eller investere i tiltak som gir økt vekst med hjelp av finansieringen fra Kameos investorer. 

Vi håndterer administrasjonen av lånene, oppretter nødvendige juridiske dokumenter og gjennomfører risikoanalyser av alle prosjektene før de publiseres på plattformen. Kameo håndterer også alle transaksjoner mellom låntaker og investor, inkludert rentebetalinger.

Kameo har konsesjon som betalingsforetak fra Finanstilsynet i Danmark, som er godkjent i Sverige og Norge gjennom etablering av filialer. Kameo Norwegian Branch er registrert som låneformidler hos Finanstilsynet i Norge. 

Godkjennelse fra det danske Finanstilsynet innebærer mange krav og bestemmelser. Vi har derfor strenge interne rutiner og samarbeider tett med ledende eksterne rådgivere for å sikre at vi alltid følger de juridiske kravene. Kameo følger samme rutiner som bankene når det gjelder blant annet kontroll av ID, håndtering av data og tiltak mot hvitvasking. Tillatelsen fra Finanstilsynet krever også at vi setter av kapital som blant annet skal finansiere forvaltningen av lånene som formidles via plattformen, dersom Kameo skulle gå konkurs.

Långiverens penger plasseres på en separat klientkonto hos DNB og er helt adskilt fra Kameos virksomhet. Dersom Kameo skulle gå konkurs er långiverens kapital derfor beskyttet fra Kameos kreditorer. Alle låneavtaler består og vår tekniske plattform vil fremdeles være operativ selv om vi skulle gå konkurs. I praksis ville vår advokat evt. noen andre utnevnt av konkursforvalter sørge for at rentebetalingene kommer som normalt, fortrinnsvis via plattformen, helt til alle lån er tilbakebetalt. Med andre ord - låntakers forpliktelse til å betale tilbake forandres ikke.

Når du investerer gjennom Kameo gir du oss en del opplysninger som f.eks. navn, kontonummer og hvilke lån du investerer i. Vi behandler alle persondata konfidensielt og adskilt fra tredjeparter i tråd med persondataloven. Dette er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring.

Se vår personvernerklæring her.

Vi er alltid på jakt etter talenter som vil gjøre finansmarkedet bedre, sammen med oss. Er du interessert i å jobbe hos oss eller vil vite mer om hvordan det er å jobbe i Kameo? Kontakt oss på work@kameo.no