Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Generelle spørsmål og svar

Generelt

Hva er folkefinansiering og hva betyr det at Kameo har betalingstillatelse fra den svenske Finansinspektionen? Få svar på generelle spørsmål her.

  • Del:

Kameo er en plattform for lånebasert crowdfunding, også kalt crowdlending. Her kan privatpersoner og bedrifter investere direkte i lån til eiendomsprosjekter eller småbedrifter. Eiendomsutviklere og småbedriftene kan på sin side gjennomføre flere prosjekter eller investere i tiltak som gir økt vekst med hjelp av finansieringen fra Kameos investorer. 

Vi håndterer administrasjonen av lånene, oppretter nødvendige juridiske dokumenter og gjennomfører risikoanalyser av alle prosjektene før de publiseres på plattformen. Kameo håndterer også alle transaksjoner mellom låntaker og investor, inkludert rentebetalinger.

Kameo har tillatelse fra svenske Finansinspektionen til å tilby betalingstjenester i Norge, gjennom filialen Kameo Norge. Som leverandør av betalingstjenester er derfor Kameo underlagt svenske Finansinspektionens tilsyn og krav.Kameo Norge er også registrert som låneformidler hos det Norske Finanstilsynet, i henhold til lov om låneformidling (LOV-2022-12-16-91).
 
Å ha tillatelse til å tilby betalingstjenester innebærer mange krav og bestemmelser. Kameo har derfor en rekke skriftlige rutiner og rammeverk, og rapporterer løpende til tilsynsmyndighetene på en rekke områder. Vi følger samme type rutiner som bankene når det gjelder kontroll av ID, håndtering av personopplysninger, datasikkerhet og tiltak mot hvitvasking. Tillatelsen innebærer også at vi setter av kapital som blant annet skal sikre en ryddig avvikling av virksomheten dersom Kameo skulle gå konkurs.

Långiverens penger plasseres på en separat klientkonto hos DNB og er helt adskilt fra Kameos virksomhet. Dersom Kameo skulle gå konkurs er långiverens kapital derfor beskyttet fra Kameos kreditorer. Alle låneavtaler består og vår tekniske plattform vil fremdeles være operativ selv om vi skulle gå konkurs. I praksis ville vår advokat evt. noen andre utnevnt av konkursforvalter sørge for at rentebetalingene kommer som normalt, fortrinnsvis via plattformen, helt til alle lån er tilbakebetalt. Med andre ord - låntakers forpliktelse til å betale tilbake forandres ikke.

Når du investerer gjennom Kameo gir du oss en del opplysninger som f.eks. navn, kontonummer og hvilke lån du investerer i. Vi behandler alle persondata konfidensielt og adskilt fra tredjeparter i tråd med persondataloven. Dette er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring.

Se vår personvernerklæring her.

Vi er alltid på jakt etter talenter som vil gjøre finansmarkedet bedre, sammen med oss. Er du interessert i å jobbe hos oss eller vil vite mer om hvordan det er å jobbe i Kameo? Kontakt oss på work@kameo.no