Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Investorer

Investorer

Hvordan setter man inn penger på sin Kameo-konto, og hvordan er de beskyttet? Få svar på investorenes ofte stilte spørsmål her.

  • Del:

Du kan opprette en konto her. Det er gratis å opprette konto hos Kameo.

Noen av våre investorer har problemer med å finne IBAN og BIC/SWIFT som må legges inn når du oppretter kontoen. Du finner IBAN i din nettbank under kontobetingelser, detaljer e.l. om bankkontoen, og BIC/SWIFT står enten samme sted, eller under FAQ'en til banken din.

Se video for hvordan du oppretter en konto her

Du finner IBAN i din nettbank under kontobetingelser, detaljer e.l. om bankkontoen, og BIC/SWIFT står enten samme sted, eller under FAQ'en til banken din.

Du kan lese mer om hvorfor eiendomsprosjekter låner penger via Kameo her.

Du kan investere totalt 1 (en) million kroner hvert år via en eller flere lånebaserte crowdfundingplattformer. 

I Norge kreves det som utgangspunkt konsesjon for å låne ut penger, jf. finansforetaksloven §2-1. Det er likevel noen unntak fra dette utgangspunktet, og et av unntakene er at du kan låne ut opp til 1 million kroner hvert år når det skjer gjennom en plattform for lånebasert folkefinansiering, jf. finansforetaksforskriften §2-18

Begrensningene gjelder den enkelte investor. Kameo holder likevel oversikt over den enkelte investors investeringer i norske lån via vår plattform, og vil varsle deg dersom du nærmer deg investeringsbegrensningen. 

Millionbegrensningen gjelder dine totale samlede utlån i Norge, via alle folkefinansieringsplattformer som du måtte velge å investere gjennom. Siden Kameo ikke kan utveksle informasjon med de andre plattformene som formidler lån i Norge, har Kameo ingen mulighet til å holde oppsyn med dine totale investeringer. Vi oppfordrer derfor alle investorer til å selv holde oversikt over sine totale årlige investeringer, slik at de ikke kommer i brudd med begrensningen. 

At begrensningen gjelder samlede utlån, innebærer etter vår forståelse også at du ikke kan rullere samme beløp innenfor ett år; Låner du eksempelvis ut 100 000 NOK i januar, som tilbakebetales i juni, vil et nytt utlån av de samme pengene i samme år telle som 200 000 NOK i utlånte midler. 

Vår forståelse er også at begrensningen gjelder utlån per år, slik at begrensningen starter på null 1. januar, selv om du forrige år eller tidligere har investert i lån som fortsatt ikke er tilbakebetalt. 

Videre er vår forståelse at det ikke har noen betydning for begrensningen av utlånsbeløpet, at et lån er misligholdt eller regnes som tapt. Det er det totale beløpet som lånes ut i ett og samme år, som begrenses, uansett om lånene tilbakebetales eller ikke. 

Begrensingen gjelder utlån til norske kunder.

Begrensningen gjelder ikke for andre investeringer enn lån, eksempelvis kjøp av aksjer via folkefinansieringsplattformer o.l. telles ikke i begrensningen.

Det er ventet at en ny regulering av crowdfunding i Norge vil tre i kraft i løpet av 2024/2025. Under den nye reguleringen er det ventet at millionbegrensningen vil oppheves, slik at det da ikke lenger vil være begrensninger på hvor mye den enkelte investor kan investere via folkefinansieringsplattformer. 

Når prosjektet åpner for investering kan du legge inn bud. Dersom du bruker pc ser du budfunksjonen til høyre på prosjektsiden, dersom du bruker mobil vil du se funksjonen nederst på prosjektsiden.  Det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder. Dersom lånet er 100% tegnet vil det ikke være mulig å legge inn bud, selv om lånet fortsatt er åpent for investering. Hvis noen skulle trekke budet sitt eller ikke betaler inn i tide vil det være mulig å legge bud igjen. Avsluttede lån er allerede utbetalt til låntaker, der vil det ikke være mulig å legge inn bud uavhengig av om lånet er fulltegnet eller ikke.

Når du legger et bud har du to betalingsalternativer:

  1. Dersom du har penger på din Kameo-konto kan du betale hele eller deler av investeringen direkte fra din saldo
  2. Dersom du ikke har hele beløpet til å dekke budet tilgjengelig på din Kameo-konto kan du velge å betale hele eller deler av investeringen som en etterskuddsbetaling. Du har da tre (3) bankdager på å betale inn beløpet. Du vil få oppgitt betalingsinformasjon med unik betalingsreferanse og kontonummer du skal betale inn til så snart budet ditt er registrert.

Dersom du veksler mellom dine Kameo-kontoer for å dekke budet, mottar renter eller tilbakebetalinger innen de tre (3) bankdagene kan du oppdatere betalingsformen på prosjektsiden innen forfallsdatoen.

Nei, du skal kun bruke betalingsreferansen som er unikt for ditt bud. Denne brukes for at overføringen skal knyttes til investeringen du har gjort i det aktuelle prosjektet. Hvis budet slettes eller forfaller innen vi mottar innbetalingen din, settes beløpet automatisk inn på din Kameo-konto.

Hvis du har lagt inn et bud og deretter ønsker å betale med midler du har stående på din Kameo-konto går du inn på prosjektsiden til lånet, der finnes det en knapp for å betale fra tilgjengelig saldo. Denne knappen finnes kun om du har nok penger på saldo til å dekke hele budet.

Overføringer uten unik betalingsreferanse, vekslinger du har gjort mellom dine Kameo-kontoer eller innsettinger du gjør direkte til din Kameo-konto vil ikke automatisk overføres til utestående bud. Du er selv ansvarlig for å betale budet fra din saldo. Dette er kun mulig så lenge tegningsperioden er åpen, dersom den er stengt ber vi deg kontakte helpdesk for hjelp.

Du sletter budet ditt ved å gå inn på prosjektsiden til lånet, når du logger inn finner du link til prosjektsiden på pop-up'en med betalingspåminnelse, ellers finner du lånet under "aktuelle lån". Dersom du bruker pc vil du se budet ditt på høyre side, dersom du bruker mobil vil du se budet helt nederst på siden. Der finnes det en søppelbøtte-knapp du kan trykke på for å slette budet. 

Du endrer budet ditt ved å gå inn på prosjektsiden til lånet, når du logger inn finner du link til prosjektsiden på pop-up'en med betalingspåminnelse, ellers finner du lånet under "aktuelle lån". Dersom du bruker pc vil du se budet ditt på høyre side, dersom du bruker mobil vil du se budet helt nederst på siden. Der finnes det en pen/redigerings-knapp du kan trykke på for å endre budet. 

Hvis et lån ikke blir fulltegnet når tegningsperioden avsluttes vil Kameo snakke med låntaker om de ønsker å forlenge tegningsperioden, akseptere beløpet som det er eller avvise lånet, jf. våre vilkår pkt. 5.2.1. Dersom lånet avvises vil pengene dine automatisk bli tilgjengelig på din Kameo-konto.

Når du har betalt inn budet ditt vil beløpet først stå som reservert. Det vil først flyttes til investert under "min konto" etter at låneavtale er signert og pengene er utbetalt til låntaker. Ved noen tilfeller kan det være beløpet står som reservert over en lengre periode, fordi vi mangler en signering, pantet ikke er registrert e.l., rentene vil likevel løpe som normalt fra fem (5) bankdager etter tegningsperioden er avsluttet, uavhengig av om beløpet står som reservert eller investert. 

For å investere i prosjekter i Sverige og/eller Danmark må du opprette konto for den aktuelle valutaen inne på din profil, alt er tilknyttet din Kameo-brukerkonto, og du trenger dermed kun å opprette én Kameo-konto som du bruker til å logge inn på de forskjellige plattformene.

Vilkårene for å investere i Sverige og Danmark ligner på hverandre. Her kan du fritt investere via din Kameo-konto eller direkte innbetalinger. Renteinntekter og tilbakebetalinger vil bli stående på Kameo-kontoen din frem til du selv velger å ta de ut.

I Norge gjelder imidlertid særskilte vilkår som blant annet betyr at alle innskudd til din norske Kameo-konto, som ikke er tilknyttet et lån, blir utbetalt til din registrerte bankkonto månedlig. I tillegg er det Intrum Capital AS og ikke Kameo som opptrer som agent for långiverne dersom lånet misligholdes.

Les mer om særskilte norske vilkår her.

For å tilfredsstille krav fra det norske Finanstilsynet, har Kameo følgende utlånsbegrensninger i Norge:

  • Maksimalt utlån per kalenderår per långiver: 1 000 000 kroner;
  • Ingen långiver kan tegne seg for mer enn 20 % av et enkelt lån;
  • Renter fra utlånsbasert virksomhet må ikke overstige 50 % av en långivers samlede inntekter (dvs. samlede inntekter fra lønn, andre investeringer osv.).

Rentene utbetales månedlig under lånets løpetid. Dersom låntaker har tidligere lån gjennom Kameo vil rentedato normalt være oppgitt i plattformteksten på forhånd, hvis dette ikke er oppgitt vil første rentebetalingsdato være en måned etter at lånet er utbetalt til låntaker og senest fem (5) bankdager etter at tegningsperioden for lånet er avsluttet.

Du kan se den fastsatte datoen i betalingsplanen til prosjektet etter at lånet er utbetalt. Ved å gå inn på "min konto" og trykke på linken til prosjektet under investeringer kommer du inn til prosjektsiden til de lånene du har investert i.

I Norge har vi lokale krav som gjør at midler du har stående på Kameo-kontoen din og som ikke er tilknyttet et prosjekt automatisk blir overført til bankkontoen din månedlig. I Sverige og Danmark blir de stående på din Kameo-konto frem til du reinvesterer eller selv ber om uttak.

Du kan se historikken for alle dine kontoer inne på "min konto". Under tilgjengelig for kjøp eller uttak kan du se alle overførsler til og fra kontoen.

Du kan veksle mellom dine Kameo-kontoer inne på "min konto". Du finner vekslingsfunksjonen under din primære konto hvor det står overføring mellom mine kontoer.

Her kan du velge avsender- og mottakerkonto, samt spesifisere beløpet du ønsker skal veksles. Det kan ta opp til to (2) bankdager før vekslingen er gjennomført. Vekslinger mellom dine Kameo-kontoer er gebyrfritt.

Inntekten du får i form av renter på lån beskattes som allmenn renteinntekt. For privatpersoner som investerer gjennom Kameo rapportereres alle relevante opplysninger til Skatteetaten, og renteinntektene vil dermed være forhåndsutfylt i din skattemelding. Selskaper og investorer registrert med organisasjonsnummer er selv ansvarlige for å fylle ut korrekt informasjon i sine skattemeldinger. Årsoppgave er tilgjengelig på din innloggede profil, under kontoutskrift.

Dersom en investor faller bort vil kontoen bli slettet. Hvis den avdøde investoren har aktive lån hos Kameo vil låneandelene flyttes over til dødsboet eller den personen som har fullmakt over dødsboet.

Rentes rente-effekt vil si at du får gevinst på allerede oppnådd gevinst av sparepengene dine. I Kameo sammenheng vil det si at du kan reinvestere rentene du allerede har opptjent til å tjene mer renter.

Når det gjelder rentes rente-effekten får du denne uavhengig av om pengene er overført til bankkontoen din eller om de fortsatt er stående på din Kameo-konto. 

Et lite tips for å enklere se at du får rentes rente-effekt er å opprette en egen sparekonto i banken din, hvor alle renter og tilbakebetalinger overføres til.

Eksempel: Du har fått inn 100kr i renteinntekt som allerede er overført til sparekontoen din. Du legger inn et bud på 500kr i et nytt prosjekt. Når du da skal overføre penger fra banken din overfører du 100kr fra sparekontoen + 400kr fra brukskonto/annen sparekonto. De 100kr du overfører fra sparekontoen har du dermed fått en rentes rente-effekt på, mens 400kr er nye investerte midler du putter inn.

Du må naturligvis ikke ha egne sparekontoer for investeringene dine gjennom Kameo, men innimellom kan dette være enklere for å se hva du får inn av renter, samt et bedre overblikk over hvilke penger som blir en rentes rente-effekt.

Når et lån er misligholdt i 50 dager eller mislighold på andre måter har inntrådt, overdras långivernes låneandeler automatisk til Intrum. Ordningen sikrer at en profesjonell part innfordrer lånet, og har fleksibilitet til å finne den beste løsningen i hver sak.

Etter en eventuell overdragelse av låneandelene til Intrum, er det dessverre lite Kameo kan – og får lov – til å gjøre både i relasjon til låntaker og kausjonist, og i relasjon til lånet. Regelverket krever at Kameo forholder seg nøytral i forholdet mellom låntaker og långiver, og kan verken representere noen av partene eller ta side i forbindelse med inndrivelsen av et krav. Dette er også bakgrunnen for overdragelses-avtalen, der Intrum overtar låneandelene og på den måten blir eneste kreditor i lånet mot den misligholdende låntakeren. Som eneste kreditor, kan Intrum søke de løsninger som Intrum med all sin tvangsinndrivelses- og inkassoerfaring finner hensiktsmessig. Fordelingsnøkkelen der en viss andel av det inndrevne beløpet går til Intrum, gir samtidig Intrum et økonomisk insentiv til å søke en så effektiv inndrivelse som mulig.

Siden Kameo ikke er den som håndterer låneforholdet etter overdragelse til Intrum, kan det også være vanskelig for oss å gi investorene i lånet oppdateringer. Typisk vil Intrum bruke noe tid på å sette seg inn i saken, deretter til å vurdere handlings-alternativer, og til sist å fremme krav på den måten som Intrum vurderer best. Kameo vil informere investorene når vi selv får informasjon om at det er tatt beslutninger knyttet til inndrivelsen, og når det er foreligger oppgjør eller tilbakebetaling i noen form. Dersom kravet må fremsettes i konkurs, som tvangsoppgjør eller som ledd i annen rettslig prosess, kan det ta flere år før det foreligger et endelig oppgjør.

Hvis noen andre begjærer låntaker konkurs, eller styret melder oppbud, vil lånet forfalle slik at alt utbetalt lån må betales tilbake til investorene umiddelbart. I en slik situasjon vil låntaker sjelden ha penger til å betale tilbake, slik at misligholdet fungerer som en "trigger" som gjør at pantesikkerheter og kausjoner kan gjøres gjeldende. 

Du som investor trenger ikke å foreta deg noe i en slik situasjon. Gjennom misligholdet overføres låneandelene dine automatisk til Intrum Capital AS, og Intrum vurderer hva som kan og bør gjøres for at mest mulig av det utestående lånet blir tilbakebetalt. Kameo vil gjøre sitt beste for å holde deg oppdatert, men konkursprosesser kan ta lang tid og det vil være lange perioder der det ikke er noe nytt for oss å formidle.

Ikke alle konkursbegjæringer fører til at det blir åpnet konkurs. Noen ganger vil vilkårene for konkursåpning ikke være til stede, og noen ganger vil kreditorene kunne bli enige om en avtale som avverger konkursen. Om det skal inngås noen avtale, eller om krav skal meldes i konkursboet, er det Intrum som avgjør og håndterer. Blir det åpnet konkurs, vil retten oppnevne en bostyrer som gjennomgår låntakers eiendeler og forpliktelser, og sørger for at eiendeler blir solgt og at gjelden blir gjort opp i den rekkefølge og med den fordelingen som dekningsloven krever. Konkursbehandlingen ender derfor med et økonomisk oppgjør der investorene får tilbakebetaling i den utstrekning det er penger til det. 

Dersom konkursbehandlingen ikke fører til at investorene får hele lånet tilbakebetalt, kan det være mulig å få de ubetalte delene av lånet dekket gjennom eventuelle kausjoner eller garantier stilt av aksjonær eller andre. I noen tilfeller kan også årsaken til konkursen ligge i klanderverdige handlinger eller unnlatelser fra enkeltpersoner, og i de tilfellene kan det være aktuelt å kreve erstatning fra vedkommende personlig. Det er Intrum som avgjør hvordan og når krav skal fremmes overfor eventuelle kausjonister, og det er også Intrum som tar stilling til om det er grunnlag for å fremme erstatningskrav mot enkeltpersoner. 

Kameo kan ikke gi skatterådgivning. Siden skatt ved tap på fordring er noe vi ofte får spørsmål om, gjengir vi likevel noe av den informasjonen som er tilgjengelig på Skatteetatens hjemmesider her.

Skatteloven § 9-4 jf § 9-3 gir fradragsrett for tap på slike fordringer som kalles «mengdegjeldsbrev». Fra og med skatteåret 2022 har Skatteetaten overfor folkefinansieringsbransjen gitt uttrykk for at andeler i folkefinansierte lån generelt kan anses som mengdegjeldsbrev, og at tap knyttet til slike investeringer er fradragsberettiget.

Også tap knyttet til renter er fradragsberettiget etter skatteloven § 9-4 jf § 9-3.

En forutsetning for fradragsrett er imidlertid at tapet er «endelig konstatert». Tap vil tidligst være «endelig konstatert» når konkursboet er gjort opp og verdiene etter konkursen er ferdig fordelt mellom kreditorene. Er det dessuten stilt personlig kausjon for lånet, vil tapet ofte ikke kunne la seg «endelig konstatere» før det er gjort forgjeves pågang mot kausjonisten(e).

Kameo rapporterer inn gevinst og tap, eventuelt justert for valutagevinst og tap, på hver enkelt fordring våre investorer har gjennom Kameo. Privatpersoner som skatter til Norge vil derfor få eventuelle tap på fordringer gjennom Kameo forhåndsinnfylt i skattemeldingen.

Selskaper må følge de regnskapsreglene som gjelder for seg, og tap og gevinst kommer ikke forhåndsinnfylt i deres skattemeldinger. Selskaper som investerer via Kameo kan ved behov få detaljerte tall for tap og gevinst ved å henvende seg til vår helpdesk.