Investorer

Investorer

Hvordan setter man inn penger på sin Kameo-konto, og hvordan er de beskyttet? Få svar på investorenes ofte stilte spørsmål her.

  • Del:

Du kan opprette en konto her. Det er gratis å åpne en konto hos Kameo, og vi krever ingen gebyrer av investorene. Dog kan noen overførsler være pålagt gebyrer i banken.

Etter at et lån er utbetalt til låntakeren, utbetales rentene hver måned i lånets løpetid.

Rentebetalinger i danske og svenske kroner blir stående på din Kameo-konto inntil du aktivt utbetaler eller reinvesterer de. Hvis du mottar rentebetalinger på din norske Kameo-konto, utbetales disse automatisk til din bankkonto på ukentlig basis. Dette skyldes lokale lovkrav.

Hvis du er logget inn på Kameo, kan du klikke på ditt navn og gå til “Min konto”. Her har du adgang til historikken for alle dine kontoer hos oss. Under “Tilgjengelig for kjøp eller uttak” kan du se alle overførsler til og fra kontoen.

Hvis et lån ikke er 100% fulltegnet når tegningsperioden avsluttes, snakker vi med låntaker. Jf. våre vilkår kan låntaker i denne situasjonen velge å forlenge tegningsperioden, akseptere beløpet som det er eller avvise lånet. Avvises lånet vil pengene dine automatisk bli tilgjengelige på kontoen din. Uansett hvilken besluttning låntaker tar, vil du som investor i lånet få beskjed.

Når du investerer i et lån, kan du velge mellom to betalingsmåter (som kan kombineres): 

  1. Hvis du har penger på din Kameo-konto i samme valuta som lånet, kan du betale investeringen direkte fra kontoen
  2. Hvis du ikke har hele beløpet tilgjengelig på kontoen, kan du velge å betale hele eller deler av investeringen med en ny innbetaling, som skal være mottatt innen 3 bankdager. Når ditt bud er registrert, får du oppgitt en unik betalingsreferanse som skal brukes til innbetalingen. 

Hvis du overfører fra en valuta til en annen internt på Kameo, mottar en tilbakebetaling fra et lån eller på en annen måte får penger på kontoen etter at du har avgitt et bud, kan du oppdatere betalingsformen på lånesiden innen den opprinnelige fristen på 3 bankdager.

Den betalingsreferansen du får opplyst på lånesiden er unik for deg og ditt bud. Det er altså den eneste referansen du skal bruke for at en innbetaling kan knyttes direkte til din investering. Hvis budet slettes eller forfaller innen vi mottar innbetalingen din, settes beløpet automatisk inn på din Kameo-konto.

Det ligger en sikkerhetspakke bak alle lån på plattformen, f.eks. i form av pant i eiendom eller personlig kausjon. Blir en låntaker ute av stand til å tilbakebetale lånet, vil sikkerhetsagenten Lindorff Capital AS forsøke å realisere sikkerhetene på vegne av investorene. Sikkerhetspakken er dog ikke noen garanti for full tilbakebetaling, og det vil alltid være en risiko for at du mister hele eller deler av din investering.

Hvis du er logget inn på Kameo kan du klikke på navnet ditt og gå til “Min konto”. Her finner du vekslingsfunksjonen under din primære konto, under overskriften “Overføringer mellom kontoene mine”. 

Her kan du velge avsender- og mottakerkonto, og spesifisere beløpet som skal overføres i en av rutene, dette beløpet er styrende. Fra du ber om en overføring går det maks to bankdager før vekslingen er gjennomført.

Innbetalinger som ikke er merket med unik betalingsreferanse eller vekslinger til din konto overføres ikke automatisk til ubetalte bud. Har du penger på kontoen som du ønsker å bruke til et bud, kan du oppdatere betalingsmåten for budet på lånesiden. Dette er kun mulig så lenge tegningsperioden er åpen. Er tegningsperioden for lånet lukket, ber vi deg kontakte vår helpdesk.

BInntekten du får i form av renter på lån beskattes som allmenn renteinntekt, og skal vises i din skattemelding. Kameo rapporter alle opplysninger til Skatteetaten, og renteinntektene er derfor forhåndsutfylt i din skattemelding.

Vilkårene for å investere i Sverige og Danmark ligner på hverandre. Her kan du fritt investere via din Kameo-konto eller direkte innbetalinger, og pengene blir stående på kontoen inntil du utbetaler eller veksler de. 

I Norge gjelder imidlertid særskilte vilkår som bl.a. betyr at alle innskudd i norske kroner (som ikke er forbeholdt eller investert i lån) blir utbetalt til din registrerte bankkonto en gang i uken. Samtidig er det ikke Kameo, men Lindorff Capital AS som er agenten for långiverne dersom lån misligholdes. 

Les mer om særskilte norske vilkår her.

Når du oppretter en konto hos Kameo kan du legge til en svensk og/eller dansk konto på din profil. Du trenger dermed kun å opprette en Kameo-konto.

For å tilfredsstille krav fra det norske Finanstilsynet, har Kameo følgende utlånsbegrensninger i Norge:

  • Maksimalt utlån per kalenderår per långiver: 1 000 000 kroner;
  • Ingen långiver kan tegne seg for mer enn 20 % av et enkelt lån;
  • Renter fra utlånsbasert virksomhet må ikke overstige 50 % av en långivers samlede inntekter (dvs. samlede inntekter fra lønn, andre investeringer osv.).