Forsinkede betalinger og mislighold

For å sikre muligheten til å tvangsinndrive krav som låntaker ikke betaler, har Kameo inngått avtale med Lindorff Capital AS om å opptre som agent for långiverne.

  • Del:

Siden Kameo ikke selv kan erklære lån misligholdt, har vi definert en rekke forhold som bringer lånet til førtidig tilbakebetaling. Disse forholdene er listet opp i overdragelsesavtalen som inngås mellom hver enkelt långiver og Lindorff for hvert enkelt lån.

Et av de viktigste forholdene vil være at låntaker ikke betaler renter eller tilbakebetaling av lån på tid, og dette vedvarer i mer enn 60 dager. I de tilfellene vil Lindorff kjøpe hver långivers krav, slik at Lindorff som en enkelt kreditor kan inndrive kravene mot låntaker.

Lindorff kjøper långivernes krav til et beløp som tilsvarer 1% av hovedstolen på overdragelsestidspunktet. Betalingen fra Lindorff til Långiverne skjer innen 5 virkedager. I tillegg skjer det et etteroppgjør der beløpet som inndrives fordeles mellom långiverne og Lindorff, kalt Profit Sharing i Overdragelsesavtalen:

  Profit Sharing
Risikoklasse Kjøpesum Långiver Lindorff
A 1,00 % 90,00 % 10 %
B 1,00 % 89,00 % 11 %
C 1,00 % 87,00 % 13 %
D 1,00 % 84,00 % 16 %
E 1,00 % 80,00 % 20 %

Dersom et lån med risikoklasse C misligholdes, vil du som investor motta 87% av beløpet Lindorff lykkes med å inndrive + 1% av utestående hovedstol på tidspunktet for overdragelsen.