Forsinkede betalinger og mislighold

For å sikre muligheten til å tvangsinndrive krav som låntaker ikke betaler, har Kameo inngått avtale med Intrum Capital AS om å opptre som agent for långiverne.

  • Del:

Siden Kameo ikke selv kan erklære lån misligholdt, har vi definert en rekke forhold som bringer lånet til førtidig tilbakebetaling. Disse forholdene er listet opp i overdragelsesavtalen som inngås mellom hver enkelt långiver og Intrum for hvert enkelt lån.

Et av de viktigste forholdene vil være at låntaker ikke betaler renter eller tilbakebetaling av lån på tid, og dette vedvarer i mer enn 50 dager. I de tilfellene vil Intrum kjøpe hver långivers krav, slik at Intrum som en enkelt kreditor kan inndrive kravene mot låntaker.

Intrum kjøper långivernes krav til et beløp som tilsvarer 0,5% av hovedstolen på overdragelsestidspunktet. Betalingen fra Intrum til Långiverne skjer innen 5 virkedager. I tillegg skjer det et etteroppgjør der beløpet som inndrives fordeles mellom långiverne og Intrum , kalt Profit Sharing i Overdragelsesavtalen:

  Profit Sharing
Risikoklasse Kjøpesum Långiver Intrum 
A 0,50 % 88,00 % 12 %
B 0,50 % 85,00 % 15 %
C 0,50 % 80,00 % 20 %
D 0,50 % 75,00 % 25 %
E 0,50 % 75,00 % 25 %

Dersom et lån med risikoklasse C misligholdes, vil du som investor motta 80% av beløpet Intrum lykkes med å inndrive + 0,5% av utestående hovedstol på tidspunktet for overdragelsen.