Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Derfor låner eiendomsselskaper penger via Kameo

Jonas, säljchef på Kameo

Strengere krav og lange behandlingstider fra bankene åpner opp for flere alternative finansieringskilder. Kameo oppfyller behovet for fleksible løsninger og raske prosesser, vokser raskt og vil nå snart nå milliarden i utlånt kapital. 

  • Del:

Av Kameo  I  Publisert 24.09.2020


En vanlig misforståelse er at eiendomsselskaper som låner penger utenfor banken ikke er kredittverdige. Faktisk oppfyller mange selskaper som velger å søke om finansiering gjennom Kameo alle bankens krav. Jonas Bergman, salgssjef i Kameo, forklarer hvorfor eiendomsutviklere henvender seg til Kameo for å låne penger og hvordan vi skiller oss fra de tradisjonelle bankene.


Fleksible vilkår

- Den absolutt største årsaken til at eiendomsselskaper låner penger via Kameo, er at vi tilbyr mer fleksible vilkår og smidigere håndtering enn hva banken tilbyr, sier Jonas.

For å kunne låne penger fra banken til å bygge boliger, er det alltid et salgskrav. I noen tilfeller kan banken til og med kreve 100% forhåndssalg. Kameo blir derfor kontaktet av mange eiendomsutviklere som ønsker å starte byggingen uten å ha solgt noe. En grunn til at de vil starte byggingen før salget kan være at de ønsker å kunne vise noe konkret på bakken, for å forenkle salget, i stedet for å selge en tegning via hjemmesiden deres.

- Det kan også være slik at prosjektet ligger i et attraktivt område, der både vi og selgeren vet at sannsynligheten for å lykkes med salget er veldig høy. Fordelen ved å henvende seg til oss er da at eiendomsselskapet kan forkorte tiden til byggestart, fordi vi ikke har de samme kravene til forhåndssalg som banken og de slipper å jobbe med å selge noe som ikke er bygget ennå, sier Jonas.


Kortere prosess og smidigere håndtering

- Det kan ta opptil 4 måneder for et eiendomsselskap å få et lån fra banken. Hos Kameo får du et svar innen en uke. Kameo tilbyr også en smidig og personlig håndtering, der eiendomsutvikleren får en og samme person som hjelper deg med alt fra start til slutt. I en bank blir du kastet rundt blant 3-4 rådgivere og en kontorsjef. Det blir veldig upersonlig og ineffektivt.


Hvorfor låner eiendomsselskaper penger til en rente på 8% når banken tilbyr 5%?

- Jeg kan forstå at mange stiller det spørsmålet, sier Jonas. Det høres kanskje dyrt ut, men hvis du ser på hele bildet, er kostnaden ofte den samme. Jeg skal forklare hvorfor!

- Hvis du ser på hvor lang tid det tar før eiendomsselskapet kan sette i gang og bygge, reduserer Kameo tiden på prosjektet med rundt seks måneder. Tiden går fra omtrent halvannet år hos banken, til et år da de får finansiering via oss. Hvis du da beregner kostnaden for den tiden på renten, vil det være veldig liten forskjell i den totale kostnaden. Denne tidseffektiviteten gjør at en del selskaper velger å finansiere prosjektene sine via Kameo, selv om de oppfyller alle bankens krav. Husk også at den korte prosjekttiden fører til at eiendomsselskapet kan starte neste prosjekt raskere.


Et supplement til banken

- Banken tillater generelt bare finansiering av et prosjekt om gangen, noe som hindrer selskaper i å vokse, forklarer Jonas. Kameo kan finansiere andre prosjekter parallelt. Disse eiendomsselskapene oppfyller alle kriteriene i banken, men hindres av bankens regler som sier at de ikke kan kjøre 2-3 prosjekter samtidig for å få finansiering.

- Kameo brukes også som et supplement til banken når selskaper har gått inn med en større sum penger for å kjøpe tomt og har et byggelån gjennom banken. I sluttfasen av prosjektet behøver de å frigjøre noe av egenkapitalen som ble lagt inn i begynnelsen. Da kan vi gå inn og gjøre en toppfinansiering på prosjektet, slik at de kan frigjøre litt av egenkapitalen for å kunne gå videre til neste prosjekt.


Kredittverdige selskaper og god sikkerhet

- Det er ingen tvil om at eiendomsselskapene vi hjelper med finansiering er kredittverdige - det kan man se på vår “track record” av vellykkede prosjekter. Våre investorer har vært med å finansiere nesten 300 eiendomsprosjekter med bare ett kredittap siden 2016. Vi gjør en minst like solid kontroll av våre selskaper våre som bankene gjør. Alle eiendomslån har også underliggende sikkerhet i form av for eksempel pant i eiendom, selskapsgaranti eller personlig kausjon.


Trenger du finansiering til ditt neste eiendomsprosjekt?

Søk om lån her