Kameo vil informere om at vi per 1.desember 2022 innfører en suksessavgift for investorer. Suksessavgiften gjelder nye lån etter denne datoen og påvirker ikke tildligere investeringer. Les mer på www.kameo.no/Om-tjenesten/Avgifter

2022

Lånene kunne ikke lastes ned
Dette kan komme av dårlig internettforbindelse

2021

Lånene kunne ikke lastes ned
Dette kan komme av dårlig internettforbindelse

2020

Lånene kunne ikke lastes ned
Dette kan komme av dårlig internettforbindelse