Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Interessekonflikter

Inntektene er knyttet til volum

  • Del:

Kameos inntekter er direkte koblet til størrelsen på lånene vi formidler.

At inntektene er koblet til volum, og at det er andres penger som er i risiko ved investering, er ikke noe unikt for Kameo. Alle meglere, enten det er aksjemeglere, eiendomsmeglere eller folkefinansieringsplattformer, må håndtere denne problemstillingen. I Kameo forsøker vi å bygge opp en langsiktig forretning. Vi vil ikke eksistere særlig lenge om vi formidler lån som påfører investorene tap på en slik måte at totalavkastningen ikke står i forhold til den risikoen långiver tar. Vår vekst er avhengig av at kundene våre har tillit til den virksomheten vi bygger opp, og for å lykkes må våre ansatte arbeide med kundenes beste interesser for øye.

Vi har derfor siden virksomheten startet opp i 2016 vurdert og formidlet lån i tråd med en kredittpolitikk som stiller krav til egenskaper ved låntakerne og prosjektene, som ekskluderer prosjekter som vi av etiske grunner ikke vil formidle, og som setter krav til sikkerheter, egenkapital og oppfølgning. Svært mange som søker lån via Kameo, får nei. Det betyr ikke at det ikke er risiko i de prosjektene vi godkjenner; Men det betyr at vi kunne hatt langt større volumer på plattformen om vi hadde lukket øynene for den risikoen som investorene tar i lånene.


Politikker og rutiner skal sikre forsvarlig drift

Selv om vi har en langsiktig strategi for forretningene, vil det kunne oppstå interessekonflikter mellom Kameo og kundene våre. For å sikre at slike interessekonflikter ikke påvirker våre prioriteringer og kundenes interesser negativt, har vi utarbeidet en politikk der aktuelle interessekonflikter identifiseres.

Kameo skal alltid agere til det beste for sine kunder. Dette betyr, blant annet:

- At Kameo skal følge opp og undersøke forhold ved prosjektene uavhengig av om alle avgifter som skal betales til Kameo har blitt betalt eller ikke;

- At Kameo alltid skal vurdere lånesøknader på en skikkelig måte, med bruk av tilfredsstillende verktøy og i tråd med regelverk og interne politikker, uavhengig av størrelsen på lånet, beløpet som kreves for å formidle lånet og risikoklassen som settes på lånet;

- At lånesøknader skal avvises dersom risikoen som lånet representerer:

  • ikke med rimelighet kan forstås av Kameos investorer;
  • er så høy at investorene ikke med rimelighet kan få en rente som står i forhold til risikoen;
  • innebærer at en rettferdig rente vil være så høy at det er hensiktsmessig for låntaker å ta opp lånet;
  •  bare kan reduseres gjennom personlige garantier som setter en person i en uakseptabel risiko for personlig konkurs eller tap av bolig;

- Tilby samme nivå av service til alle kunder, uavhengig av:-

  • hvilke beløp den aktuelle investoren har investert, eller den aktuelle låntakeren har lånt;
  • avgifter som er betalt eller skal betales av den aktuelle kunden, eller;
  • noen eventuell relasjon mellom Kameo og kunden;

- Majoriteten av kredittkomiteen skal bestå av personer som ikke har ansvar for lånevolumer og inntekter, og kredittanalytikere skal måles og få tilbakemeldinger basert på hvordan de lån de har analysert senere presterer.


Interessekonflikter mellom kundegrupper

Kameo har også vurdert mulige interessekonflikter mellom ulike kundegrupper, og iverksatt tiltak på grunnlag av disse vurderingene. Særlig viktig er prinsippet om at alle investorer skal ha samme tilgang til informasjon, og begrensningene på ansattes adgang til å investere i lån som formidles via plattformen: Ingen ansatte får investere i lån før lånet har vært tilgjengelig for crowden i 48 timer, og ingen ansatt som i kraft av sin rolle vil være involvert i håndtering av lånet etter utbetaling, vil få investere mer enn 1000 EUR i hvert lån.