Personvernerklæring långivere

Her, som långivere, kan du få tilgang til Kameo Norwegian Branchs informasjon om hvordan personlige data du forlater nå og under medlemskapet blir håndtert.
Tilsvarende retningslinjer for låntakere finnes på denne siden.

  • Del:

PERSONVERNERKLÆRING OVERFOR LÅNGIVERE

Hva beskriver denne personvernerklæringen?

Kameo Norwegian Branch, org.nr 916 253 192 ("vi", "vår" eller "oss") er en del det danske selskapet Kameo ApS, med dansk CVR-nr 36490896. Kameo Norwegian Branch er ansvarlig for behandling av personopplysninger om deg som blir medlem og investerer utfra private formål.

Behandlingsansvar omfatter også personopplysninger fra selskapsundertegnere og representanter/eiere tilknyttet selskaper som blir medlemmer og investerer.

Gjennom denne personvernerklæringen vil vi informere registrerte personer om vår håndtering av personopplysninger

For spørsmål eller kommentarer om personvernerklæringen, eller dersom du ønsker å påberope deg dine rettigheter iht. personopplysningsloven, kontakt Kameo ved å ringe 919 03 155 eller send en e‑post til helpdesk@kameo.no.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Private investorer

For deg som søker om medlemskap som person, samler vi inn personopplysninger du gir oss på tidspunktet for søknaden (navn, statsborgerskap og e-postadresse). Hvis du er godkjent som medlem og deretter i innlogget, velger du å sette opp en konto for investering.

Vi samler også inn følgende informasjon fra deg (og / eller dokumenter som inneholder slik informasjon):

• Personnummer

• Adresse

• Bankopplysninger

• Arbeidssituasjon

• Telefonnummer

• Statsborgerskap

• Svar på dine kundespørsmål og bekreftelse på at du ikke har en utsatt politisk stilling (PEP)

• Dato for registrering

• Hvis en avtale ikke er signert med BankID: Kopier av ID-dokumenter og dokumenter som bekrefter adressen din (f.eks. en faktura)

• Signert med BankID: Dato for signering, IP-adresse og hvilken BankID-løsning som er brukt

• Eventuell informasjon du gir frivillig i kommunikasjon med kundeservice

Vi vil også håndtere informasjon om eventuelle transaksjoner i kontoen din. Slike opplysninger kan utgjøre personopplysninger. Vi bruker også en ekstern leverandør for å sikre at du ikke er på en liste over personer i en utsatt politisk stilling eller underlagt sanksjoner.

Vi behandler fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler i denne forbindelse fordi det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering, jf. personopplysningsloven § 12.

Forretningsinvestorer

For de som søker om medlemskap for et selskap, samler vi de personopplysningene du sender inn gjennom søknaden (ditt navn og din e-postadresse). Dersom selskapet aksepteres som medlem og du logger på og velger å sette opp en konto for investering for selskapet, vil vi i tillegg oppbevare en kopi av aksjeboken (til selskapet), som kan inneholde personopplysninger. Vi vil selv be om følgende informasjon (og / eller dokumenter som inneholder slike data) om bedriftens personer med signaturrett, representanter og eiere:

• Navn

• Adresse

• Personnummer

• Hvis programmet ikke er signert med BankID: Kopier av ID-dokumenter fra kontroll

• Hvis søknaden er signert med BankID: Dato for signering, din IP-adresse og hvilken BankID-løsning som er brukt

• Dokumentasjon som bekrefter adressen (for eksempel en faktura), eller signatur gjennom BankID

• Svar på dine kundespørsmål og bekreftelse på at det ikke involvering fra en person i en utsatt politisk posisjon (PEP). Vi vil også gjennomføre en kredittrapport vedrørende selskapet. Kredittinformasjon kan inneholde navn på f.eks. bedriftsledelse, eier og selskaps signaturberettigede.

Vi vil også håndtere informasjon om eventuelle transaksjoner på selskapets konto. Slike opplysninger kan utgjøre personopplysninger. Enhver interaksjon med kundeservice betyr at vi vil behandle personopplysninger levert av selskapets representant til vår kundeservice. Vi bruker også en ekstern leverandør for å gjennomføre en kontroll av selskapets reelle eiere og autoriserte signaturberettigede/fullmaktshavere ikke er på noen liste over utsatte politiske personer eller underlagt sanksjoner.

Vi behandler fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler i denne forbindelse fordi det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering, jf. personopplysningsloven § 12.

Nyhetsbrevabonnent uten medlemskap

Selv om du ikke er medlem, kan du kontakte oss via vår nettside eller (hvis vi velger å tilby en slik mulighet) Facebook, og registrere deg for vårt nyhetsbrev. I så fall lagrer vi e-postadressen din.

For hvilke formål behandler vi dine personopplysninger?

Private investorer

Vi behandler vi personopplysninger om private investorer fordi det er nødvendig for oppnå det formål å inngå og oppfylle  en avtale med deg, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b:

• Registrering av konto / medlemskap

• Opprettelse av en konto for investering

• Identitetskontroll

• Konto / medlemsadministrasjon

• Tilførsel av lån

• Yte kundeservice

• Håndtering av transaksjoner og transaksjonshistorie

Forretningsinvestorer

For de aktuelle formålene vil vår avtaleoppfyllelse, som involverer behandling av personopplysninger om selskapets reelle eiere og autoriserte undertegnet, behandle personopplysninger på grunnlag av vår berettigede interesse av å inngå og oppfylle avtalen med selskapet, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi har kommersielle interesser av å behandle følgende:

• Registrering av konto / medlemskap

• Opprettelse av en konto for investering

• Identitetskontroll

• Kredittvurdering av selskapet (her vil det fremkomme navn på eiere og de som kan forplikte selskapet)

• Konto / medlemsadministrasjon

• Tilførsel av lån

• Yte kundeservice

• Administrere transaksjoner og transaksjonshistorikk

• Etablere fullmakt for å representere selskaper

Private og forretningsinvestorer

For å overholde lovbestemte forpliktelser behandler vi også personopplysninger om private investorer, samt selskapets fullmaktshavere/signaturberettigede, representanter og eiere, for følgende formål, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c:

• For å overholde gjeldende lovkrav om kundekunnskap og for å hindre, oppdage og undersøke hvitvasking av penger, terrorfinansiering og svindel

• For å overholde regnskapslovgivningen, jf. bl.a. regnskapsloven, bokføringsloven og -forskriften

• For å oppfylle rapporteringsforpliktelser til myndigheter (f.eks. skattemyndigheter, politi og konkursmyndigheter)

• For å overholde annen lovgivning som fra tid til annen gjelder for foretak som har tillatelser til å drive som betalingsinstitusjoner, og som yter betalingstjenester

Hvis du har valgt å motta vårt nyhetsbrev eller annen form for markedsføring, vil vi også bruke dine personopplysninger til å administrere og sende ut den forespurte typen informasjon og / eller reklame. Rettslig grunnlag for dette er vår og din berettigede interesse av å kunne sende slik informasjon til deg som du har bedt om, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi samler også informasjon du gir oss i form av meninger, svar på kundeundersøkelser og forslag til forbedring av våre tjenester. Slike opplysninger behandles på grunnlag av vår berettigede interesse for å utvikle våre tjenester, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?

Personopplysninger om personer tilknyttet låntakere blir behandlet av Kameo Norwegian Branch, Kameo svensk filial og Kameo ApS. Personopplysninger vil også bli håndtert av vår IT-leverandør, ZWEBB Serbia d.o.o.

Vi gir også dine personopplysninger til myndigheter som skatteetaten for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til loven, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c. For å kunne gjennomføre kontrollen av private investorer, eiere og fullmaktshavere/signaturberettigede, og for å avdekke at selskapet ikke er på sanksjonslister, eller involverer utsatte politiske personer, gir vi et selskap som utfører en slik screening tilgang til personers navn og personnummer.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Vi har fått på plass egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de personopplysninger vi håndterer mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, forstyrrelser, endring og ødeleggelse. I tilfeller der en ekstern leverandør håndterer personopplysninger på vegne av oss, har vi inngått en avtale med leverandøren for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av dine personopplysninger.

Hvor behandles mine personopplysninger?

Vi behandler generelt bare personopplysninger innenfor EØS. I tilfeller der opplysninger behandles utenfor EØS, gjøres dette bare i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse. Vår IT-leverandør ZWEBB Serbia d.o.o. har i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF, Artikkel 26(2) stilt tilstrekkelige garantier for vern av privatlivets fred og personers grunnleggende rettigheter og friheter samt for utøvelsen av tilsvarende rettigheter.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer bare dine personopplysninger så lenge de er nødvendige ut fra de formålene de ble samlet inn for. I mange tilfeller behandler vi dine opplysninger hovedsakelig for å oppfylle lovkrav. I disse tilfellene bestemmer den relevante lovgivningen hvor lenge personopplysningene er lagret. I noen tilfeller kan du ha rett til å påvirke hvor lenge dine personopplysninger behandles. Følgende lagringstider er benyttes:

Minst fem år. Telefonnummer, personnummer, adresse, bankdetaljer, svar KYC saker og informasjon som beviser identiteten blir behandlet i samsvar med lov due diligence og for å forebygge, avdekke og etterforske hvitvasking, terrorfinansiering og svindel.

Opptil ti år. Telefonnummer, personnummer, adresse, bankinformasjon, transaksjonshistorie tilknyttet behandling for å overholde regnskapslovkrav.

Fem år. Telefonnummer, personnummer, adresse, bankdetaljer, svar på spørsmål og KYC-informasjon for å bevise identitet som er lagret for å oppfylle forpliktelser i lovgivning som angår aktiviteter for godkjente betalingsforetak, samt for å yte betalingstjenester.

• Telefonnummer, personnummer, adresse, bankdetaljer, og transaksjonshistorikk blir behandlet som en del av å oppfylle vår avtale, og lagres i opptil ti år etter opphør av medlemskap pga. den generelle foreldelsesfrist på ti år for rettslige krav. Dette gir oss mulighet til å forsvare og fremme eventuelle rettslige krav. Informasjon relatert til medlemskap uten konto for investering, vil bli slettet innen 3 måneder fra eksplisitt anmodning om oppsigelse av medlemskap.

• Hvis du har bedt om å motta markedsføring og / eller annen informasjon relatert til vår virksomhet gjennom brukerkontoen din, bruker vi din e-postadresse for dette formålet inntil du varsler oss om at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

Hvordan kan du påvirke vår behandling av dine personopplysninger?

Personer som opplysningene gjelder, har når som helst rett til å motsette seg bruk av opplysninger for direkte markedsføring. I samsvar med gjeldende lovgivning, har du også rett til å få tilgang til informasjon om de personopplysninger vi har om deg, og rett til å kreve retting av personopplysninger om deg. Hvis du vil ha slik informasjon, kan du be om dette ved å kontakte oss via e-post eller e-post. Våre kontaktdetaljer er nevnt ovenfor. Den enkleste måten å få tilgang til informasjonen vi har lagret om deg, er å laste dem ned når du er innlogget på vår nettside.

Du kan også ved gitte omstendigheter be om å få personopplysningene som gjelder deg overført til deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, samt kan få dem overført direkte til andre behandlingsansvarlige.

Du kan også, under visse omstendigheter, be om sletting eller begrensning av dine personopplysninger eller protestere mot behandlingen. Du har også rett til å sende inn en klage til det norske Datatilsynet, som kan gjøres gjennom www.datatilsynet.no. Vi setter imidlertid pris på om du kontakter oss først, slik at vi får mulighet til å etterkomme dine ønsker eller redegjøre for våre vurderinger.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets temaside om rettigheter ved å trykke her.