Bedriftslån

Företagslån

Lån til skandinaviske bedrifter som søker finansiering av arbeidskapital eller investeringer. Typisk lånetid er 3-24 måneder, med 5-15% årlig rente.

 • Del:

En ny finansieringskilde for bedrifter. En ny investeringsmulighet for deg. Våre lån deles inn i to grupper: bedriftslån og eiendomslån.

Om produktet bedriftslån:  
 • Størrelse på lån: NOK 100.000 – 5. 000 000
 • Sikkerhet: Minimum 50% av lånets størrelse
 • Typer sikkerhet: Personlig garanti og / eller pant i varelager, eller liknende
 • Prioritet: Aksepterer 2. prioritet, som for eksempel juniorlån / toppfinansiering (i tillegg til et banklån eller liknende) 
 • Bransjer: Alle bransjer med unntak av våpen, tobakk, sex, alkohol eller liknende
 • Låneformål: Finansiering av bedrifters arbeidskapital, oppkjøp, investeringer etc.

Generellt om alle lån på Kameo:
 • Årlig rente: 5 – 15%
 • Løpetid: 3 – 24 måneder
 • Rentebetalinger: månedsvis, kvartalsvis eller halvårlig
 • Tilbakebetaling av lån: annuititetslån (amortering), eller bullet lån (amorteringsfritt, hele lånet tilbakebetales ved låneperiodens slutt)
 • Tegningsperiode: normalt 14 dager (maksimalt 1 måned)

 

Öppna investeringskonto