Hva innebærer investorbeskyttelsen?

Fastighet_kameo

Den nye investorbeskyttelsen omfatter blant annet risikovarsler, kategorisering av investorer, begrensninger i investeringsbeløp, samt en betenkningstid ved investeringer. Les mer om hva de ulike delene innebærer her.

  • Del:

Erfarne og mindre erfarne investorer 

Basert på den kunnskapen og erfaringen du har med investeringer generelt og folkefinansiering spesielt, kan Kameo klassifisere deg som enten en mindre erfaren eller en erfaren investor.  

Mindre erfarne investorer har krav på investorbeskyttelse. Formålet med investorbeskyttelsen er å hindre at du gjennom investeringer på Kameos plattform, investerer uforholdsmessig høye beløp uten at du forstår hvilken risiko du tar gjennom investeringen. 

Når du registrerer deg som investor på Kameos plattform, behandles du som mindre erfaren inntil du eventuelt ber om å bli behandlet som erfaren og kan dokumentere at du tilfredsstiller kravene for at vi kan fjerne investorbeskyttelsen for deg. Du kan be om å bli klassifisert som erfaren investor gjennom å fylle ut skjemaet som er tilgjengelig på din profilside. 

Investorbeskyttelsens ulike deler 

Investorbeskyttelsen består i hovedsak av følgende deler: 

Beløpsbegrensning i hvert prosjekt 

Den første delen av investorbeskyttelsen er en begrensning på investeringene dine, som gjør at du som mindre erfaren investor ikke får investere mer enn en kroneverdi tilsvarende 1000 euro i hvert prosjekt. Formålet med begrensningen er å sikre at du ikke tar uforholdsmessig mye risiko uten at du selv forstår hvilken risiko du tar.
 
Dersom du kan dokumentere at du forstår risikoen ved investeringen, fjerner vi beløpsbegrensningen. Du vil da likevel kunne oppleve å få risikoadvarsler, men om du aksepterer risikoen – og har dokumentert at du forstår risikoen – kan du velge å investere høyere beløp. Du kan dokumentere risikoforståelsen din gjennom å ta en kunnskapstest som er tilgjengelig via profilsiden din når du er logget inn på kameo.no. Består du ikke testen, kan du lese deg opp på hvilken risiko investeringer via Kameo innebærer på våre nettsider, og når som helst ta testen på nytt.
 
Det er også mulig å heve beløpsbegrensningen fra 1000 euro, dersom du har en økonomi som gir deg tilstrekkelig god investeringskapasitet og som gjør deg rustet til å tåle eventuelle tap som investeringene kan lede til. Du kan beregne det nødvendige nøkkeltallet ved å bruke kalkulatoren eller verktøyene som er tilgjengelig for dette på din profilside. Vi har forsøkt å gjøre beregningen så enkel som mulig, men selve formatet følger et bestemt oppsett som er fastsatt av EU. Det sikrer at de nødvendige elementene tas med i beregningen, men som også av den grunn kan oppleves ganske omfattende. Det er ikke et krav å gjøre beregningen, men gjennomfører du den, vil du få en bedre oversikt over investeringsevnen og tapsbæringsevnen din.
 
Merk at beløpsbegrensningen gjelder for hvert prosjekt. Om prosjektet finansieres gjennom flere transjer, betyr det altså at beløpsbegrensningen gjelder for summen av transjene og ikke for hver transje.
 
Å bestå kunnskapstesten betyr altså ikke at vi vil klassifisere deg som en erfaren investor som kan si fra deg investorvernet. Består du kunnskapstesten, får du investere så mye du vil i hvert prosjekt (i Norge likevel begrenset oppad til 1 million kroner hvert år). Du beholder alle andre investorbeskyttelsestiltak.

Risikoadvarsler og -fokus 

Når du investerer, uavhengig om du har bestått kunnskapstesten, vil du møte en del advarsler som har til hensikt å gjøre deg oppmerksom på den risikoen som investeringen innebærer. Advarslene du møter i selve investeringsøyeblikket er generelle og fremhever at Kameo ikke garanterer for investeringen din og at du kan tape det investerte beløpet. Har du bestått kunnskapstesten, vil advarslene bare vises om du investerer mer enn 1000 euro i ett prosjekt. Har du også beregnet tapsbæringsevnen din, vil advarslene først vises dersom du investerer mer enn 5% av overskuddet som vi antar at økonomien din har for sparing og investering, dersom dette er mer enn 1000 euro.
 
Risikoene som er knyttet til hvert enkelt prosjekt finner du i beskrivelsen av prosjektet i tilknytning til hvert enkelt lån på plattformen, og særlig i nøkkelinformasjonsdokumentet som er et slags prospekt for den enkelte investeringen.
 
Formatet på både advarsler og nøkkelinformasjonsdokumentet er i stor grad fastsatt av myndighetene i EU. Med samme formater på tvers av alle plattformer i EU, blir det enklere for deg som investor å sammenligne ulike prosjekter og investeringsmuligheter. 

Betenkningstid ved investering 

Uansett om du er en erfaren eller mindre erfaren investor, kan du alltid trekke tilbake og endre bud som du har lagt inn i en pågående låneauksjon på Kameos plattform. Når låneauksjonen stenges, har du derimot ikke lenger mulighet til å trekke eller endre budet ditt dersom du har betalt budet ditt. For mindre erfarne investorer vil det likevel – til tross for at låneauksjonen er stengt og budet er betalt – være mulig å trekke tilbake bud i fire kalenderdager etter at budet ble lagt.
 
Fristen regnes fra det tidspunktet du uttrykker investeringsinteresse i lånet for første gang.  Det vil si fra du legger inn en reservasjon i lånet (som er mulig kun under registrering som investor), eller fra du legger ditt første bud i det den aktuelle låneauksjonen, uavhengig av størrelse og uavhengig av om det budet ble betalt eller ble kansellert.
 
Firedagersfristen innebærer at Kameo ikke vil utbetale pengene til låntaker før all betenkningstid i lånet er løpt ut. Dermed vil de fleste låneauksjoner ikke kunne gi utbetaling til låntaker før etter den fjerde kalenderdagen etter låneauksjonen ble lukket. 

Klage, interessekonflikter og mislighold

I tillegg til beløpsbegrensning, risikoadvarsler og betenkningstid har både erfarne og mindre erfarne investorer mulighet til å klage på Kameos tjenester eller låntakers opptreden, varsle gjennom Kameos uavhengige whistleblower-kanal, få vite hvordan Kameo håndterer interessekonflikter og få opplysninger om mislighold i en form og beregnet på den måten EU har bestemt det. 


Spørsmål?  

Hvis du har spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte oss ved å ringe +47 24 07 60 40, eller sende en e-post til helpdesk@kameo.no.