Hvordan tolkes "risikovurdering"?

Kameos riskbetyg
  • Del:

Sebastian Harung, Kameos gründer, forklarer hvordan du bør tolke Kameos ulike risikoklasser, og hvordan du med hjelp av risikoklassene kan bygge opp en diversifisert investeringsportefølje.