10% ränta, riskbetyg C. Tillsammans finansierar vi kapital till råvindsutvecklare Avsluttet

Innovation Design i Stockholm AB bygger b la råvindar och har fler bostadsprojekt planerade under det kommande året

Lånet från Kameos investerare avser rörelsekapital till slutförandet av ett projekt på Kungsholmen som ska färdigställas under hösten. Alla lägenheter utom en är redan sålda och projektet är till 50% färdigproducerat. Riskbetyg C.

Innovation Design i Stockholm AB har tidigare framgångsrikt i år lånat SEK 3,000,000 av Kameos investerare. 

Projektets styrkor
  • 10% årsränta
  • Räntan på klientmedelskonto (garanterade räntebetalningar)
  • Personlig borgen, aktiepant hela lånets löptid och pant i fastigheten månad 1–5 (andra prioritet).
  • 12 månaders löptid
  • Del: