10 % rente | Finansiering av eiendomskjøp i Lørenskog | Risikoklasse B Avsluttet

10 % rente | Finansiering av eiendomskjøp i Lørenskog | Risikoklasse B

Låntaker har nettopp kjøpt en eiendom i Lørenskog og søker derfor NOK 1 000 000 fra Kameos långivere for å kunne sluttføre transaksjonen. Selskapet planlegger videre å leie ut nåværende enebolig på eiendommen i påvente av regulering for videreutvikling av eiendommen.

Prosjektets styrker

  • 10 % årlig rente
  • Pant i eiendommen (2. prioritet)
  • Morselskapsgaranti som garanterer for månedlige terminbeløp
  • Personlig kausjon for hele lånebeløpet
  • Månedlig amortisering