12% årsränta| Riskbetyg C | Finansiering av rörelsekapital till fastighetsbolag i Västerås med fastighet belägen på ett av Sveriges bästa handelsområden Avsluttet

12% årsränta | Riskbetyg C

Fastighetsbolaget som hyr ut, förvaltar och arrenderar industrilokaler söker nu rörelsekapital om SEK 2 500 000 för att fortsätta vidareutveckla projekt genom lånet skapa mer tidsutrymme för aktivt jobba fram en långsiktig refinansieringslösning av lån som i dagsläget onödigt belastar företaget. Refinansieringslösningen kommer delvis att bestå av internfinansiering. Låntagaren kommer att stärka upp verksamheten genom ökade hyresintäkter samt genom att internlån inom koncernen återbetalas.

Räntebetalningar till Kameos långivare skall finansieras genom hyresintäkter och kassaflöde.

Företaget är verksamt i Västerås och innehar en fastighet i ett av Sveriges mest ansedda handelsområden, Erikslund, som hyrs ut till fem separata hyresgäster. I närområdet finns bland annat IKEA, Max och ett shoppingcenter

Projektets styrkor
  • 12% årsränta
  • 2: a prioritets pant i fastighet
  • Moderbolagsborgen
  • Attraktivt geografiskt läge för fastigheten (Erikslunds handelsområde)
  • Del: