14% årsränta | Riskbetyg E | Fastighetsbolag söker finansiering till byggnationen av industrifastighet i Helsingborg Avsluttet

14% ränta | Riskklass E

Bolaget önskar att låna SEK 900 000 av Kameos långivare. Lånet kommer att användas till att uppföra en lager/butikslokal om 950 kvm i ett industriområde strax utanför Helsingborg. Detta är den första av totalt fyra planerade trancher om totalt SEK 7 145 000.

Arbetet på fastigheten är i full gång och denna tranche kommer att användas till att betala fakturor för delvis utfört grundarbete. Lånet kommer att vara efterställt lån 2963 och 2971 och inneha pant i fastighet med förmånsläge efterställt det tidigare lånet genom Kameo samt personlig borgen från bolagets ägare.

Projektets styrkor

  • 14% årsränta
  • Förskottsbetalade räntor på Kameos klientmedelskonto (5 mån)
  • Pant i fastighet med förmånsläge efterställt det tidigare lånet genom Kameo. Alla fyra trancher kommer att inneha samma säkerhet.
  • Personlig borgen från bolagets ägare
  • Del: