14% årsränta | Riskbetyg E | Fastighetsbolag söker finansiering till förvärv av fastighet i Helsingborg Avsluttet

14% ränta | Riskklass E

Bolaget önskar att låna SEK 1 350 000 av Kameos långivare. Lånet kommer att användas till att förvärva en fastighet beläget i ett industriområde strax utanför Helsingborg. Planen är att uppföra en lager/butikslokal om 950 kvm. Låntagande bolag planerar att återbetala lånet genom en försäljning av den färdigställda fastigheten.

Projektets styrkor

  • 14% årsränta
  • 1:a prioritets pant i fastighet, 2:a prioritets pant i privatägd fastighet och personlig borgen från bolagets ägare (mer info under Investeringvillkor och Säkerhetspaket)
  • Fastigheten är belägen i väletablerat industriområde