#3376 - BM Utleie og Utvikling AS Avsluttet

9% årlig rente| Risikoklasse C

Selskapet ønsker å låne totalt NOK 10 000 000 av Kameos långivere til refinansiering av tidligere lån gjennom Kameo og til investeringer forbundet med utvikling av eiendom. Dette er første transje av minimum to transjer. Selskapets portefølje består av utleieleiligheter som per dags dato er verdivurdert til NOK 113 800 000.

Prosjektets styrker

  • 9% Årlig rente
  • Aksjepant i morselskapet
  • Utleieleiligheter verdsatt til NOK 113,8M, med en lav belåningsgrad
  • Årlige leieinntekter på omtrent NOK 6,4M