#3657 - Finansiering til eiendomsselskap i vekst Avsluttet

8,5% årlig rente| Risikoklasse C

Selskapet ønsker å låne NOK 5 000 000 av totalt NOK 10 000 000 av Kameos långivere til å finansiere videre vekst. Det Oslo-baserte selskapet driver primært med utvikling av boligprosjekter og har i dag en portefølje med total salgsverdi på over 600 MNOK. Finansieringen i dette tilfelle er tilknyttet morselskap og vil benyttes til investering i driften.

Låntakende selskap har benyttet Kameo til finansiering av fire prosjekter, hvorav tre er tilbakebetalt. Siste prosjektet er ikke ferdigstilt enda.

Dette er første transje av totalt to.

Prosjektets styrker

  • Erfaren utvikler
  • Pant i aksjene i morselskap
  • Tidligere låntaker med flere tilbakebetalte lån