#3702 - Finansiering av eiendomsselskap i vekst Avsluttet

#3702 - Finansiering av eiendomsselskap i vekst
8,5% årlig rente| Risikoklasse C

Dette er del to av en total låneramme på NOK 10 000 000 som er innvilget til å finansiere videre vekst. Det Oslo-baserte selskapet driver primært med utvikling av boligprosjekter og har i dag en portefølje med total salgsverdi på over 600MNOK. Finansieringen i dette tilfelle er tilknyttet morselskap og vil benyttes til investering i driften.

Låntakende selskap har benyttet Kameo til finansiering av fire prosjekter, hvorav tre er tilbakebetalt. Siste prosjektet er ikke ferdigstilt enda.

Prosjektets styrker

  • 8,5% Årlig rente
  • Pant i aksjene i morselskap
  • Tidligere låntaker med flere tilbakebetalte lån