#3784 - Entreprenørselskap søker driftskapital Avsluttet

11% årlig rente| Risikoklasse C

Selskapet ønsker å låne totalt NOK 4 000 000 av Kameos långivere for å styrke likviditeten gjennom pågående entreprisearbeid. Selskapet opptrer som totalentreprenører for eksterne byggherrer og for konsernets prosjekter i egenregi.

Morselskapet har tidligere gjort to lån via Kameo på til sammen NOK 10 000 000 for å refinansiere et eksternt lån og nedbetale kassekreditt. De to lånene er gjort opp, og ble tilbakebetalt innen forfall.

Prosjektets styrker

  • Morselskapsgaranti
  • Eksisterende låntaker med tilbakebetalte lån