Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

#3872 - Atlas Utvikling AS Avsluttet

10% årlig rente| Risikoklasse D

Selskapet ønsker å låne totalt NOK 15 000 000 til å refinansiere et utestående lån, samt nye investeringer og prosjekter. Den første transjen på 8MNOK vil gå til å refinansiere et lån som frigjør sikkerheten som stilles for dette lånet. Kommende transjer vil benyttes i forbindelse med nye prosjekter.

Selskapet har på kort tid blitt den største småhusutbyggeren i Oslo og solgte boliger for 355 MNOK i 2021. Per 31.12 hadde selskapet en portefølje bestående av 26 prosjekter med en samlet salgsverdi på over NOK 1.2 mrd. 22 av prosjektene har allerede fått rammetillatelse og 500 Mnok solgte, men ikke leverte boliger, sikrer selskapet en betydelig og ikke minst forutsigbar kontantstrøm i tiden som kommer.

Totalt har selskapets portefølje 182 MNOK i forventet urealisert prosjektoverskudd, hvorav Atlas sin andel utgjør 103 MNOK. Majoriteten av dette realiseres innen utgangen av 2023. En beregning av selskapets verdijusterte egenkapital utgjorde i overkant av 60 MNOK ved utgangen av 2021.

Selskapet grundere med nærstående går selv inn med 1.5 Mnok i lånet.

Prosjektets styrker

  • Pant i morselskapets aksjer
  • Spredd portefølje med flere prosjekter som avsluttes i 2022
  • Høy andel forhåndssalg i pågående prosjekter.
  • VEK på i overkant av 60 MNOK.
  • Grundere m/ nærstående deltar med 1.5 MNOK i lånet