#3934 - Atlas Utvikling AS Avsluttet

9% årlig rente| Risikoklasse D

Selskapet ønsker å låne NOK 2 500 000 av totalt NOK 15 000 000 fra Kameos investorer. Dette er tredje transje av lånet, den første transjen på 7,7MNOK gikk til refinansiering av et eksisterende lån i selskapet. Denne transjen vil benyttes i forbindelse med utvikling av prosjekter og nye investeringer i selskapet.

Selskapet har på kort tid blitt den største småhusutbyggeren i Oslo og solgte boliger for 355 MNOK i 2021. Per 31.12 hadde selskapet en portefølje bestående av 26 prosjekter med en samlet salgsverdi på over NOK 1.2 mrd. 22 av prosjektene har allerede fått rammetillatelse og 500 Mnok solgte, men ikke leverte boliger, sikrer selskapet en betydelig og ikke minst forutsigbar kontantstrøm i tiden som kommer.

Totalt har selskapets portefølje 182 MNOK i forventet urealisert prosjektoverskudd, hvorav Atlas sin andel utgjør 103 MNOK. Majoriteten av dette realiseres innen utgangen av 2023. En beregning av selskapets verdijusterte egenkapital utgjorde i overkant av 60 MNOK ved utgangen av 2021.

Se tidligere transjer:
Lån #3872
Lån #3931

Prosjektets styrker

  • Pant i morselskapets aksjer.
  • Spredd portefølje med flere prosjekter som avsluttes i 2022
  • Høy andel forhåndssalg i pågående prosjekter.
  • VEK på i overkant av 60 MNOK.