#3959 - Lager For Alle AS Avsluttet

10% årlig rente| Risikoklasse C

Selskapet ønsker å låne NOK 5 000 000 til realiseringen av selskapets neste byggeprosjekt. Dette er første og eneste planlagte transje av lånet.

Prosjektets styrker

  • Estimert prosjektoverskudd i 2021 på ca. 10 MNOK.
  • Tett samarbeid med erfarne og solide entreprenører.
  • 80% forhåndssalg innfridd i de tre neste prosjektene.
  • Kompetent aksjonærgruppe med bred erfaring.