#4126 - G. Foss Eiendom AS Avsluttet

11% årlig rente| Risikoklasse C

Selskapet ønsker å låne 2 000 000 NOK av totalt 10 000 000 NOK til tomtekjøp og byggefinansiering. Dette er første transje av det totale lånet.

Det foreligger rammetillatelse til oppføring av to eneboliger på eiendommen. Selskapet har erfaring fra en rekke tidligere prosjekter og har finansiert flere av sine prosjekter gjennom Kameo tidligere. Ett prosjekt er ferdigstilt og tilbakebetalt, og ett annet prosjekt er ferdigstilt og delvis tilbakebetalt.

Prosjektets styrker

  • 1. prioritets pant i eiendom og kausjon
  • Erfaren utvikler
  • Eksisterende låntaker med tilbakebetale lån innen forfall