#4179 - Atlas Utvikling AS Avsluttet

#4179 - Atlas Utvikling AS

10% årlig rente| Risikoklasse B

Selskapet ønsker å låne NOK 2 000 000 av totalt NOK 50 000 000 fra Kameos investorer. Dette er femte transje av lånet og vil benyttes i forbindelse med utvikling av prosjekter og nye investeringer i selskapet.

Atlas har på kort tid bygget seg opp til å bli en betydelig aktør på Østlandet. Siden oppstarten i 2018 har selskapet solgt eiendom for over 1 milliard og har prosjekter for ytterligere 1,5 milliarder under utvikling. Selskapet startet med utvikling av småhusprosjekter, men har med tiden utviklet seg til å omfatte større reguleringsprosjekter, utvikling av lagerbygg, studentboliger og kjøp av kontrakter i nybyggprosjekter. Konsernet har åtte ansatte, og alle virksomhetene sysselsetter nå rundt 170 årsverk.

I august 2022 gjorde selskapet en rettet emisjon mot Norgesgruppen, som selskapet har inngått et strategisk samarbeid med. Dette bidrar til å løfte selskapet verdijusterte egenkapital til nærmere 95 MNOK og gjør selskapet godt rustet for å gjennomføre  større prosjekter.

Se tidligere transjer:
Lån #3872
Lån #3931
Lån #3934
Lån #4029

Prosjektets styrker

  • Pant i morselskapets aksjer.
  • Spredd portefølje med flere prosjekter som avsluttes i 2023
  • Høy andel forhåndssalg i pågående prosjekter.
  • Verdijustert egenkapital på i overkant av 95 MNOK.
  • Diversifisert portefølje med utviklingsprosjekter, både på segment og geografi.
  • Solide aksjonærer i selskapet